BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, GRUNDE, JORD

Fejlagtig udlægning af dom

Flag 15-03-05 ~3 minutters læsning · 470 ord

Det kunne i går på Udvandrerne læses, at den tyrkiske højesteret havde afsagt en dom, som bevirkede, at udlændinge ikke lovligt kunne købe fast ejendom i Tyrkiet.

Dette har givet anledning til stor bekymring hos mange mennesker, som forudså, dels at deres investeringer ville falde dramatisk i værdi, dels at de ville være tvunget til at sælge den drømmebolig, som de netop havde købt.

Denne overskrift har bevirket, at vi har foretaget en række undersøgelser af sagens rette sammenhæng. Det er korrekt, at den tyrkiske højesteret har afsagt en dom, der regulerer nogle forhold i relation til udlændinges køb af fast ejendom i Tyrkiet. Sagen drejer sig om en lovændring, som flertallet i det tyrkiske parlament vedtog i 2003 til den såkaldte Tapu-lov (det er den lov, der regulerer køb og registrering af fast ejendom). Et oppositionsparti i parlamentet anlagde sag ved konstitutionsdomstolen (den domstol, der kontrollerer, om parlamentet ved sin lovgivning holder sig inden for rammerne af den tyrkiske grundlov. I Danmark udøves denne kontrol af de almindelige domstole, og det er en helt almindelig situation i mange lande, at der kan være love, som i et eller andet omfang går videre end grundloven muliggør).

Den bestemmelse, som sagen drejer sig om, angik udlændinges mulighed for at opkøbe jord i landsbyområder. Dette har hidtil været særligt beskyttede områder, idet man har været nervøs for, at det har været for let for velhavende udlændinge at opkøbe store mængder jord i fattige områder. Højesteret fastslog, at en lovændring fra 2003 ikke gav den beskyttelse og indeholdt de restriktioner, som fulgte af den tyrkiske grundlov. Derfor blev der fastsat en frist på 3 måneder for regeringen/parlamentet til at komme med et nyt forslag, som holder sig inden for disse rammer.

Derimod vedrører denne højesteretsdom ikke udlændinges køb af ejendomme i fx byområder som Alanya og omegnsbyerne. Her er der stadig mulighed for - som hidtil - at købe en bolig.

Ved personlig henvendelse til Tapu-kontoret i Alanya i dag blev det bekræftet, at det var det, der var situationen. Der er på ingen måde tale om, at der er sat stop for udlændinges køb i Alanya-området, og der var heller ikke sat stop for meddelelse af nye tapuer. På Tapu-kontoret var der netop i dag modtaget 40 godkendelser fra militærmyndigheden i Izmir, som er grundlaget for udstedelsen af tapuen, og det blev oplyst, at der fortsat vil komme nye godkendelser på uændret vis. Der har blot været en gigantisk pukkel af ansøgninger i Izmir.

Såfremt der ønskes yderligere information om ovenstående tema samt om den måde, hvorpå man kan købe ejendom i Tyrkiet på en juridisk sikker måde (modsat den måde, som langt den største del af handlerne ekspederes på), så ring til ADVODANBOLIG Udland, Rådhuscentret 21, 6500 Vojens, tlf. 7454 2156 og spørg efter advokat Bjarne Ditlevsen eller advokatsekretær Lone Krag-Hansen.

Skribentmail: