BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, GRUNDE, JORD

Sidste nyt fra det tyrkiske parlament vedrørende TAPU-loven

Flag 19-12-05 ~3 minutters læsning · 526 ord

Overordentlig mange danskere er meget spændte på, hvad der sker omkring den tyrkiske TAPU-lov:

Den lov, der giver danskere og andre udlændinge (en lettere og dermed mere direkte) adgang til at købe bolig og anden fast ejendom i Tyrkiet.

Det er et tema, der berører mange, og som mange er ret velorienterede om. Den tidligere lov fra 2003 bortfaldt på grund af en dom afsagt af Forfatningsdomstolen, idet loven dels var for uklar, dels indeholdt for vid en bemyndigelse til regeringen. Regeringen nåede ikke at få en ”reparationslov” på plads inden for en 3-måneders frist (antageligt på grund af et meget stort arbejdspres med EU-forhandlingerne og mange lovændringer herfor). Så i slutningen af juli 2005 bortfaldt 2003-loven.

Vi har fulgt nøje med i lovarbejdet med denne ”reparationslov”. Vi har en personlig kontakt til et af parlamentsmedlemmerne fra regeringspartiet, AK Parti (partiet har absolut flertal i Parlamentet og kan derfor vedtage loven uden om oppositionspartier), valgt i Antalya-kredsen, Mevlüt GAVUÔO˜LU. Vi havde et møde med ham i september i Antalya, hvor han fortalte, at denne lov var højt prioriteret i regeringen, og at lovarbejdet straks gik i gang i begyndelsen af oktober, når Parlamentet åbnede igen. Vi har løbende været i kontakt med ham. Vi har tidligere beskrevet det lovforslag, som regeringen underskrev den 11. november 2005 og fremsendt det til Parlamentet. Danmark er med som nummer 18 på en ministeriel liste over lande, der er godkendt efter gensidighedsprincippet.

Selve lovproceduren er noget mere omstændig og tidskrævende end her i landet. Det skal igennem 3 parlamentsudvalg – komiteer - inden det kan blive vedtaget af Parlamentet. Herefter skal det underskrives af Præsidenten og så offentliggøres. Det er meningen, at den ny lov træder i kraft med virkning fra datoen for udløbet af den ophævede lov (udgangen af juli 2005).

Jeg har her i formiddags haft en telefonsamtale med parlamentsmedlemmet. Han oplyste, at lovforslaget bliver godkendt af det sidste parlamentsudvalg i morgen og derefter går over til den afsluttende parlamentsbehandling, hvor det forventes vedtaget inden udgangen af denne måned. Det har været lidt længere undervejs end forventet på grund af nogle indvendinger fra oppositionen og nogle drøftelser med militæret (om zoneafgrænsning m.v.).

Regeringen er meget opsat på lovens gennemførelse, idet det har stor betydning for Tyrkiet med udenlandske investeringer. Regeringen er helt på det rene med, at vi som danskere gerne vil vide, hvor ”vi står”, og at der er nogle, der har været nervøse eller ængstelige for, om loven i det hele tage ville blive vedtaget. Loven er utrolig vigtig også for Tyrkiet, og han har personligt arbejdet meget aktivt for lovens færdiggørelse – men regeringen har villet sikre sig, at Præsidenten kan godkende loven, og at der ikke kommer noget problem for Forfatningsdomstolen igen. Derfor denne lange behandlingstid.

Men det har aldrig været til diskussion, at regeringen – parlamentsflertallet – vil have loven på plads. Den er meget høj prioriteret i regeringen. Han er ked af, at det er trukket ud, men man har villet lave arbejdet grundigt.

Efter afslutning i Parlamentet har Præsidenten 1-2 uger til sin behandling, og derpå går loven til offentliggørelse.

Vojens, den 19. december 2005

ADVODAN i Vojens

Bjarne Ditlevsen, advokat

Skribentmail: