POLITI, KRIMINALITET, JURA, REGLER, ADVOKATER, LEDELSE

ADVOKAT - POLITIANMELDELSE ???

Flag 29-05-13 ~2 minutters læsning · 289 ord

hej käre Kirsten,

det gör mig ondt at höre, da jeg selv er spanienselsker og har haft

adskillige smaaforretninger med spanierne, osse ting og sager som har kostet mig ökonomisk tab.

Een ting bör man göre sig klart. Spanien er et land i dyb dyb krise, det ved man först naar man som jeg har levet i spanske og sydameri- kanske bofällesskaber - og der er själdent nogensomhelst penge at hente. At I ikke har betalt kontant er klogt, I har i det mindste beviser for overförslerne. Men man ka ikke klippe haar af en skaldet:-0)

Med politi-anmeldelse VILLE JEG PERSONLIGT VÄRE YDERST TILBAGE- HOLDENDE, med ADVOKATBISTAND kan du i hvert fald regne med at sku betale honorar. Den slags däkker vel ingen forsikring.

Det ka hurtigt blive mange hundrede euro i advokatsälärer og

uendelige ägrelser.

Da I har en DANSK VENSKABSKLUB I OMRAADET TORRE-VIEJA ka du maaske faa

et medlem med, som taler flydende spansk og kan forhandle sig tilrette

Mit mangeaarige kendskab til Spanierne er, at de er et meget meget

stolt folkefärd. En politianmeldelse er degraderende og ydmygende.

Formodentlig förer det hele ikke til andet end tab. Nogle forhand- linger om et kompromis - hvor I dog ka faa lidt kompensation - fx bo gratis paa campingpladsen eller andre goder som ikke er direkte penge - ville jeg foreslaa. Mit kendskab til Spanierne er, at de er venlige og imödekommende, saa länge man selv er samarbejdsvillig. At sätte en Spanier eller Catalan (endnu värre)under pres - er oftest direkte kontra-produktivt. Er der Spaniens-elskere der har andre erfaringer ville det väre yderst interessant at höre om.

Vi I Spanien vil fölge udgangen paa dit problem med stor spänding.

Buen suerte (held og lykke) fra Joergen Ferre (Wien-Östrig)

Skribentmail: