BOLIG, KØB, SALG, EJENDOMME, LEDELSE, MOMS, SKØDER

Xpert-svar om køb af bolig på Sicilien

Flag UDLANDSXPERTERNE 04-08-11 ~5 minutters læsning · 892 ord

Kære Spørger

Processen for køb af bolig på Sicilien er den samme, som i resten af Italien, den gennemgår jeg nedenfor. Omkring mægler - så har jeg ikke erfaring med mæglere på Sicilien, men udelukkende med området i Ligurien tæt ved den franske grænse. Hvad angår den Italienske stand af mæglere, så er der rigtigt mange i Italien, der kalder sig mæglere uden at være autoriserede, så her kan du f.eks. se efter om den mægler, du finder, er medlem af en brancheforening f.eks. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - FIAIP.

De mæglere som jeg til dato har været udsat for i det område som jeg kender virker dog alle meget reelle, selv om ikke alle er medlem af brancheforeninger.

Ud fra dit spørgsmål tolker jeg, at du forventer at kunne få en bestemt mægler til, at lede efter den rigtige bolig til dig. Her vil der måske være en mulighed for at løbe ind i den første skuffelse. Jeg har endnu ikke været ude for italienske mæglere, der i væsentlig grad opererer med et køberkartotek, hvor mægleren så henvender sig til den mulige købe, når den rigtige bolig dukker op. Hvis du ikke har nogen til at søge efter den rigtige bolig for dig, må du altså selv igang med dette, som kan være et større og længereværende arbejde. Du kan f.eks. bruge boligportalen www.casa.it til formålet og her igennem kontakte den mægler, der har boligen til salg. Da der er langt til Sicilien for at besigtige boliger, vil jeg anbefale at der foreligger et antal boliger - evt. fra flere forskellige mæglere - der i rimelig grad matcher med dine krav forud for en besigtigelsesrejse. Prøv bedst muligt på forhånd at få mæglerens garanti for at boligen nu også stadig er til salg! Mange mæglere har ofte boliger, som for længst er solgt, på deres hjemmesider,

Købsprocessen vil som oftest have følgende mønster, når du har fundet en bolig -

Forhandling af pris - Det er sjældent at den oplyste salgspris skal være mden endelige pris. Prisen vil som oftest kunne forhandles til et lavere niveau. Hvor meget lavere er op til dine egne evner i forhandlingskunst. Der er ingen tommelfinger regel for et evt. prisnedslag, men det er selvfølgelig en god ide at vide noget om hvor længe boligen har været til salg og noget om sælgers personlige forhold.

Prisen kan som regel forhandles mundtligt før der udarbejdes et skriftligt tilbud. Jeg har dog været ude for mæglere, der ikke ønsker at indgå i en mundlig forhandling, men stiller krav om et skriftligt tilbud, som kan forelægges sælger.

Dit købstilbud følger en standardskabelon og færdigskrives af mægleren, men det er naturligvis op til dig, hvad der skal stå i tilbudet. Det betyder, at før du afgiver dit tilbud, skal du have gjort dine betingelser for handelen klar, således at disse kan indgå i det skriftlige tilbud. Det kan være forhold omkring hvilket inventar, der evt. skal medfølge i handelen, at installationer skal være godkendte osv.. Tilbudet skal specificere præcist hvilken ejendom der er tale om og hvordan ejendommen er opført i det italienske ejendomsregister. Desuden skal dit tilbud indholde en dato for, hvor længe tilbudet er gældende og hvornår den endelige handel senest skal være gennemført. Tilbudet skal endvidere indeholde prisen, som du ønsker at betale og den udbetaling du tilbyder.

Udbetalingen skal umiddelbart herefter overdrages til mægler i form af en bankgaranteret check udstedt til køber. Tilbudsdokumentet skal også indeholde klausuler, hvor sælger garanterer at ejendommen sælges i sin helhed, fri for eventuelle beboere og uden økonomiske udeståender eller bindinger af nogen art.

Tilbudsdokumentet skal - hvis køber accepterer - underskrives af begge parter, hvorefter udbetalingen frigives fra mægler til sælger.

Tilbudet er nu uigenkaldeligt! Skulle der opstår forhold på din side der gør at du ikke er i stand til at opfylde de forpligtigelser, som du har skrevet under på, så har du tabt din udbetaling. Skulle sælger være ude af stand til at opfylde sine forpligtigelser, så har du krav på at få din udbetaling tilbage plus et tilsvarende beløb.

Ejendoms mægleren vil nu sende tilbuddokumentet mv. til en notar, der til dels skal sikre at alle forhold omkring ejendommen er registreret korrekt i ejendomsregisteret, at sælger har alle forhold omkring ejerskab i orden, at der ikke er økonomiske fordringer på ejendommen mv..

Notaren omskriver herefter tilbudet til et skøde.

Det er dig som køber der vælger notaren og det er dig som køber der betaler notaren - dvs. at notaren er DIN boligadvokat. Dette hjælper ikke så ofte danske købere, hvis der ikke kan findes en notar, der taler andet end italiensk. Du har her en fordel med dine italienske sprogkundskaber.

Handelen afsluttes med et møde på notarens kontor, hvor skødet oplæses og notaren sikrer sig at parterne har forstået indholdet. Herefter underskrives skødet og restbetalingen gennemføres. Desuden skal du betale notaren, købsskat, tinglysning, mægler mv. og moms af det hele.

Herefter er ejendommen din. Notaren sender nu skødet til tinglysning og ca. 6 uger senere har du dokumentet retur.

Før du kan gennemføre en handel skal du have et italiensk skattenummer og det vil være en god ide hvis du har fået oprettet en italiensk bankkonto.

Skulle noget af ovenstående give anledning til yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig igen på min mail freddy.casaliguria@gmail.com

Held og lykke med købet!

Freddy Hansen

Skribentmail: