GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, EJENDOMME

Ændringer i ejerskab koster - ja men ???

Flag 05-11-10 ~Et minuts læsning · 199 ord

Under overskriften ‘Ændringer i delejeskab kan blive dyrt’ oplyses det at man ved ændringer i ejerskabet skal betale mellem 5 og 10% af ejendommens værdi i skat og notaromkostninger ved ændringer i ejerforholdet. Dette er kun delvist korrekt. Indlæget indikerer at det er ejendommens handelsværdi som udgør beskatninggrundlaget, hvilket er UKORREKT. Skat i forbindelse med en ejendomshandel i Italien er ganske rigtigt ofte 10% - men de 10% beregnes ikke på baggrund af handelsværdien, men derimod på baggrund af den værdi (såkaldt Rendita) som ejendommen er værdisat til i ejendomsregisteret. Et meget lavt beløb sammenlignet med handelsværdien. Renditaen multipliceres med en faktor 126.

Et eksempel - Jeg medvirkede i år bl.a. i en handel hvor ejendommen blev solgt for 165.000 euro. De tidligere indlæg indikerer således at skatten burde være 16.500 euro. Imidlertid udjorde ejendommens værdi i ejendomregisteret kun 296,45 euro som ganget med faktor 126 giver 37.352 euro, som dermed udgør beskatningsgrundlaget. Skatten kan derfor opgøres til 3.735 euro. Stadig et pænt beløb, men markant lavere end det, som de tidligere indlæg indikerer. Beregningsformler for de samlede omkostninger ved en Italiensk bolighandel kan fås gratis ved at kontakte mig via min hjemmeside eller mail.

Venlig hilsen

Freddy, CasaLiguria

Skribentmail: