BOLIG, ØKONOMI, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, MOMS, SKØDER, VILLAER

Op mod 10 pct. i købsomkostninger – Nej! Her er fakta!

Flag 01-08-08 ~2 minutters læsning · 324 ord

I artikel med overskriften «Bolig med solbeskinnet havudsigt» skrevet af Pernille Glavind Olsson i Morgenavisen Jyllands-Posten d. 18-05-2008 påstår at købsomkostningene ved en bolighandel i Italien skulle ligge på ca. 4 -10% plus ca. 1% til notaren. Dette må siges at være et godt eksempel på lyn journalistik, hvor Pernille Glavind ikke har haft mulighed for at undersøge de virkelige forhold og viderebringe alle fakta i sin artikel.

Omkostninger ved handel

Foruden den egentlige handelspris er der følgende omkostninger, som skal betales –

• Mæglersalær minimum 3% af handelsprisen plus 20% moms af mæglersalæret. Mange mæglere har højere priser. Dette kan eventuelt forhandles.

• Salær til notaren. Notarsalæret er ikke en procentsats, men baseret på faste takster med udgangspunkt i handelsprisen. Som tommelfinger regel beregnes som 2-3% af købesummen plus moms.

• Stempelafgift for skødet ca. 1% af skødets pålydende

• Handelsskatten er 10% plus moms for huse i byområder. Ved køb af grunde og huse i landområder er skatten 17% plus moms. Skal boligen anvendes til helårsbeboelse gives der et nedslag på 3% for huse i byområder til en skat på 7% plus moms. Der må ikke forekomme helårsbeboelse i ejendomme, der ikke er registreret i byområde.

• Tinglysningsgebyr ca. 500 euro.

Afslutningsvis skal det nævnes at der ved et salg af boligen indenfor 5 år skal betales en italiensk statsskat på ca. 20% af forskellen mellem købsværdi og salgsværdi. Efter 5 års ejerskab bortfalder skatten.

Købsomkostningerne er således noget højere end det Pernille Glavind Olsson nævner. Det er med andre ord en god ide at sætte sig grundigt i forholdene før du går i gang med en bolighandel i Italien og sikre dig kontakt til en fornuftig rådgivning før du starter. Der er rent faktisk mulighed for at få reduceret handelsskatten med en fornuftig tilbudsstrategi.

Afslutningsvis bør det nævnes, at du såfremt du videresælger din bolig i Italien indenfor 5 år skal betale 20% i skat af forskelen mellem købsværdi og salgsværdi.

Skribentmail:

Mere info: http://www.casaliguria.webbyen.dk