JOB, JURA, REGLER, FRADRAG, TILSKUD

SMIC – mindstelønninger

Flag 30-07-08 ~Et minuts læsning · 195 ord

Mindstelønnen i Frankrig kaldes «le SMIC» (Salaire minimum de croissance) og er det legale minimum som alle ansatte fra og med deres 18 år skal betales brutto per time. Ansatte under 17 år kan fratrækkes 20%, og ansatte der er mellem 17 og 18 år gamle kan fratrækkes 10% af mindstelønnen.

Mindstelønnen fastsættes hvert år via dekret og de nye bebøb gælder fra d. 1 juli straks efter udstedelse af dekretet. Beløbene reguleres dermed årligt som konsekvens af den generelle udvikling af franske lønninger og leveomkostninger.

Desuden udstedes der årligt en såkaldt minimumsgaranti («le minimum garanti»), der tjener som reference for beregning af en række tilskud, evaluering af naturelle fordele og faglige udgifter. Minimumsgarantien udstedes ligeledes via dekret og fastesættes udfra udviklingen i det nationale indeks for forbrugspriser.

Gældende takster

[

Fra 1. juli 2007 til 30 april 2008
Fra 1. maj til 30 juni 2008
Fra 1. juli 2008
Brutto mindsteløn per time
8,44 €
8,63 €
8,71 €
Minimumsgaranti
3,21 €
3,28 €
3,31 €
Brutto mindsteløn per måned (baseret på 151,67 timer per måned)
1 280,09 €
1 308,91 €
1 321,02 €
]

Fradrag for ansatte under 17 år udgør 20%

Fradrag for ansatte der er mellem 17 og 18 år udgør 10%

Kilde: APCE

Skribentmail: