PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

REDAN arbejder for danskeres interesse ifm. skat ml. DK og Frankrig

Flag 30-06-07 ~Et minuts læsning · 90 ord

Den nuværende polemik omkring dobbelbeskatningsaftale mellem Danmark og Frankrig er ikke ny. REDAN blev stiftet i 1998 og varetager de herboende danske pensionisters økonomiske interesser over for de franske myndigheder ved til stadighed at arbejde for en bevarelse af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Er man som dansker kommet i klemme, vil jeg kraftigt opfordre til at tage kontakt til REDAN samt at støtte op om deres arbejde ved at tegne et medlemsskab.

Kontaktinfo:

Foreningen REDAN

Les Patifiages, Hauteville

F-84100 UCHAUX

Tlf/Fax: +33 (0)4 90 40 68 09

e-mail: foreningenredan@aol.com

website: www.foreningenredan.org

Skribentmail:

Mere info: http://www.foreningenredan.org