KULTUR, FRITID, KVALITET, GRUNDE, JORD

Blekinge - Sveriges sydligste vildmark

Flag 29-06-07 ~3 minutters læsning · 548 ord

Ren luft. Fred og ro. Stor natur med ret til at færdes frit. Interessant kulturhistorie især for danskere. Alt dette kan man opleve kun 2 timers kørsel fra Øresundsbroen!

Vi befinder os i det sydøstre Sverige ved grænsen mellem de tre landsdele, i hjertet af et facinerende, dramatisk og grænseoverskridende natur- og kulturområde.

Gammelt dansk land

I 600 år var Blekinge tilknyttet Danmark, men blev indlemmet i det svenske rige 1658 efter en opslidende krig mellem de to nordiske riger, som Danmark tabte. Kun nødtvungent gav befolkningen sig ind under de nye herskere, og i en over hundrede år lang periode pågik der en grusom undertrykkelse af den oprørske befolkning. Modstandskæmperne kaldtes Snaphaner og lokalbefolkningen nærer stadig stærke sympatier for disse. Romanen “Gyngehøvdingen” er en romantiseret fortælling om denne epoke.

På grænsen til to kontinenter

Præsis her knaldede for 950 millioner år siden to kontinentalsokler mod hinanden. Ved sammenstødet opstod en smal sprække i jordskorpen, flydende magma strømmede op til overfladen og størknede til en hård og tæt stenart, kaldet sort diabas. Det er en af de yngste af jordens granitarter og findes i små mængder forskellige steder i verden. Men forekomsten her er den mest finkornede - og derfor dyreste - af dem alle.

Eventyrskov

Senere afløste den ene istid den anden. Den sidste slap millioner af granitblokke fra sig over et areal på ca.50 kvadratkilometer. Inde i skoven ligger disse kæmpeblokke i de særeste opstillinger, dækket med mos i fosforescerende grønne nuancer. Vandløb snor sig ud og ind, søer bryder skovens dunkelhed. og det er ikke svært at forestille sig yndige elverpiger danse i en lysning til tonerne fra en fauns fløjte, mens småtrolde og kobolder nysgerrigt titter frem bag hvert et fremspring.

Stenbærerland

I dag er her så stille, at man kan sidde på terrassen og høre grankoglerne inde i skoven dumpe ned fra træerne som små eksplosioner. Men sådan har det ikke altid været. Her har mange mennesker levet, grædt og leet. Små stykker jord er møjsommeligt blevet ryddet for sten for at give plads til fattige afgrøder. Skoven er fyldt med vidnesbyrd om den hårde kamp for det daglige brød.

Overalt støder man på stengærder, rydninger og hustomter, der er givet naturen i vold, efter at beboerne har søgt sig bort til mildere og mere lønsomme egne af kloden.

I dette hjørne af Sverige forsvandt over en kort periode før og efter år 1900 store dele af befolkningen, ja hele familier udvandrede, hovedsagelig til Amerika. På landsplan emigrerede ca 14 af den svenske befolkning.

En del vendte tilbage med nye kundskaber, lært i det fremmede, og det er mange af disse initiativrige mennesker, som har grundlagt Sveriges moderne industrisamfund.

Fremtiden - Go east!

I dag regnes Blekinge for et udkantsområde, men i takt med, at befolkningerne i Øresundsregionen får øje på de fordele, et samarbejde over grænsen kan have, er der begyndt at ske ting og sager. Turisme er et af de områder, man taler meget om, og det er da også et fantastisk rekreativt område, som ligger tæt på storbyer som København, Berlin og Hamborg.

Fiskeriet er i topklasse og her findes over 17 golfbaner af internationel standard indenfor en radius af 80 km. Og den - stadig - gunstige svenske kronekurs gør det endnu mere interessant for initiativrige entreprenører indenfor oplevelsesturismen.

Skribentmail: