PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Nyt i stævninge sagen mod Skat

Flag 12-02-15 ~2 minutters læsning · 225 ord

Har modtaget resultatet af min sagsøgning af Staten Danmark fra Kbh. Byret.

Sagen afvises eftersom Civildirektoratet IKKE ville give en fri proces og da jeg ikke har midlerne (Sagens hovedemne !!) til en anke af Sagen for egen regning - er den derfor afvist.

Aventer nu en registrering fra EM og et sagsnummer. så jeg kan fremsende denne afvisning.

Da Sagen hermed HAR været «prøvet for en dansk Ret» - uanset at Sagen ses afvist af Københavns Byretet - opfyldes dermed alle EM`s betingelser for at optage Sagen…

Der er derfor intet til hinder for en sagsbehandling hos EM - og en DOM !!

En DOM fra EM vil have en uvurderlig betydning for 1 mill og 22 tusinde danske Folkepensionister (tal fra 2011) - uanset om disse lever i Danmark - indenfor EU eller udenfor EU !!

Vi må nu håbe på at vi får en afgørende- og klar DOM som vil revolutionere Den Danske Stats behandling af sine Pensionister !!

m.v.h.

Jens Ole Lundsgaard cand hort. Chevallie de St. John - Denmark

………………………………………………………

Bilag:

Afvisning af Kbh.Byret af Sagen: J O Lundsgaard mod Staten Danmark v/Pensionsstyrelsen /Beskæftigelsesministeriet samt SKAT v/ Skatteministeriet.

Denne Afvisning - dateret 20-1-2015- sendes videre til den Europæiske Menneskeret - men afventer EM`s registrering af Sagen / Sagsnummer for at sikre korrekt arkivering hos EM.

m.v.h. J O Lundsgaard -

Skribentmail: