GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Gensvar til Jan Holst

Flag 11-02-15 ~2 minutters læsning · 244 ord

Nu kan de danske kommuner jo ikke, hvor gerne de evt. så end ville, kommandere udvandrere til at flytte hjem, og de kan SLET ikke visitere folk til flexjob i andre lande. Men de kan naturligvis indkalde folk til en fornyet arbejdsprøvning for at se, om de stadig er berettiget til førtidspension.

Man kan jo så også have en indkomst, som ikke er arbejdsindkomst, men stadig skal oplyses, hvilket man har glemt. Hvis en førtidspensionist fx har fået udbetalt en éngangsydelse fra en eller anden forsikring pga. tab af erhvervsevne, og med den har kunnet købe en eller flere ferielejligheder, som udlejes med en fortjeneste der overstiger de ca. 73.000 man ikke skal oplyse, ja så risikerer vedkommende jo en bøde, foruden omberegning af pensionen.

Men vi kan sagtens blive enige om at grænsen for at visitere til flexjob er sat rigeligt langt ned, hvilket jeg ikke helt fatter grunden til. Efter de grænser skulle jeg fx kunne have kreeret et flexjob til mig selv med min lille oversættervirksomhed, hvor jeg i det bedste år havde en indtjening på 30.000 kr. netto, svarende til at jeg arbejdede ca. 40 timer det år. Min timeløn (fastsat af Justitsministeriet) var over 500 kr., og over 1.000 kr. når det var hasteopgaver, så omregnet til fuldtid skulle kommunerne have givet mig mindst ca. 960.00 kr/året i tilskud. Så tror jeg nok jeg ikke var flyttet til udlandet! Og kommunen ville ikke ligefrem have sparet noget på det.

Skribentmail: