PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER

Udeboende Pensionist stævner hjemland vedr. pension / skat. 4

Flag 02-01-15 ~9 minutters læsning · 1800 ord

Tillæg til STÆVNING

Sag ved Østre Landsret mod Staten Danmark hhv. Pensionsstyrelsen v/ Beskæftigelsesministeriet og SKAT v/ Skatteministeriet.

Mallorca-Spanien d. 12-12-2013

  1. Tillæg til denne Retssag ved Østre Landsret mod Den Danske Stat og Det Danske Skattevæsen (SKAT):

At bedømme efter de gerninger og tiltag som SKAT foretager sig og begår - er SKAT at opfatte som en statsorganiseret ulovlig- og menneskefjendsk organisation , som beriger sig selv på enver tænkelig måde - og specielt er vi mange forsvarsløse udlandsdanskere der er ofre for dette magtmisbrug - hvilket De vil forstå af nedenstående kendsgerninger…

Af de Sagen fremlagte dokumentationer (de fleste fra offentlige Internet-sites) vil man se , at SKAT gradvist og i stigende grad - har tiltaget så megen magt i Danmark , at SKAT er blevet “En Stat i Staten” - og reagerer egenrådigt og absolut i stort set alle forhold…

Dette i så stor en grad at man “rådgiver” andre europæiske Stater om , hvorledes man kan berige Staten ved at tage fra mindrebemidlede , ældre medborgere !!

SKAT ignorer afsagte Skatteretsdomme fra Landsskatteretten og udsteder egne “Bestemmelser” - “Retningslinier” og “Betænkninger” o.s.v. for at kunne “henvise til” en ikke-eksisterende “lovbaggrund” for alle deres handlinger , samt for skatte-opkrævere så som Udbetaling Danmark - uanset at sådnne “Betænkninger” aldrig er Regerings- og Folketings-vedtagne LOVE !!

Personlig moralsk korruption af medarbejdere ved SKAT:

Jeg har en viden om , at medarbejdere hos SKAT modtager en “Bonus” , hvis de «skaffer Penge til SKAT» d.v.s. Staten Danmark - uanset med hvilke midler - giver SKAT besked til visse udvalgte medarbejdere om , “bare at lukke øjnene” og at «tolke» de meget uklare- og komplicerede Skattelove “alene til fordel for SKAT” og at ignorere at “en evt. tvivl skal komme skatteyderen til gode” - hvilket er en accepteret del af dansk Retsetik !!

Min viden (for flere år siden) er fra udtalelser fra en kvinde som havde været ansat hos SKAT i ca. 25 år og hvis ægtefælle blev aftvunget Skat - idet den pågældende medarbejder ignorerede dokumentationer som viste at der ikke skulle betales Skat.

En anseelig skattebyrde blev pålignet med trusler om retssag og udpantning !!

I raseri og frustrationer over dette bevidst begåede overgreb - søgte hun omgående sin afsked !!

  1. Hun forklarede mig , at hun selv havde modtaget adskillige tusinde kr. som Bonus gennem årene for at inddrive Penge fra skatteydere og havde fået besked om at hun kunne «anvende de midler og argumenter hun mente ville give det ønskede resultat» !!

Betales der ikke , sker der det at «Sagen» - for det nu er gjort til «En Sag» - sendes til inddrivning hos Pantefogeden - - med udpantning og evt. tvangsauktion til følge !!

Staten Danmark benytter sig af menneskelige svagheder og opfordrer til en slet moral hos sine ansatte ,for at skaffe sig yderligere Kapital til den altid tomme Statskasse - tom på grund af et umådeligt overforbrug og fejlslagne Projekter ledet af Statens inkompetente “kontrollører” !!

Kommunikationer til SKAT- ?? vedr. Personfradrag:

Da jeg har erfaret via off. Medier at EM/EU har lagt pres på Staten Danmark på grund af at Danmark har fjernet Personfradraget for alle de Borgere som ikke bor i Danmark , ville jeg undersøge OM Udbetaling Danmark - eller SKAT anvendte det normale Personfradrag inden man beregnede min skat og dermed beregnede den samlede skat som - qua tilbageholdelser hos Udbetaling Danmark - er blevet tilsendt SKAT.

Det forlyder at Danmark - efter tøven i mere end eet år - har bøjet af for dette Krav fra EM/EU og har genindført Personfradraget !!

Der forlyder dog intet om hvorvidt dette er sket for os udlandsdanskere som lever udenfor Danmark - indenfor eller udenfor EU !!

Med egne erfaringer og kendsgerninger kan jeg berette følgende vedr. min undersøgelse af dette:

Jeg har gennem længere tid (flere år) undret mig over hvorledes Udbetaling Danmark beregnede fradragene i min udbetalte Folkepension - men tilsyneladende ønskede man ikke at informere mig om dette - på trods af adskillige henvendelser desangående !!

Jeg sendte derfor en forestpørgsel vedr. mit Personfradrag til SKAT:

Korrespondancen er som følger:

Sendt d. 11-12-2013 til: skat@skat.dk

“”Kære SKAT

Mit navn er Jens Ole Lundsgaard - CPR 250639 2309

Jeg er udlandsdansker og har været det siden 2001 - hvorfor mit CPR-Nr. IKKE optræder i CPR-Personregistret og jeg kan derfor IKKE benytte mig af de Services som findes på Hjemmesiden for SKAT- hvilket kræver en «NemID» !!

CPR-Kontoret har bekræftet dette i brev til mig: mit CPR-Nummer optræder IKKE i CPR-Registret efter 2001 , da jeg emigrerede til Spanien.

Jeg HAR flere gange FORGÆVES prøvet at oprette en «NemID» , hvilket altså ikke er så «Nem» endda !!

  1. Jeg har til Udbetaling Danmark - som udbetaler min Folkepension hver måned - sendt en anmodning om at få oplyst hvordan deres tilbageholdelser beregnes (se mit Brev nedenfor) og har derfor haft følgende kommunikationer:

From: jolundsgaard@yahoo.dk

Date: 07-12-2013 07:02:37

To: Udbetaling Danmark

Subject: Anmodn. om oplysninger vedr. beregningen af tilbageholdelser i min Folkepension…

Kære sagsbehandler !!

Må jeg bede dig om at sende mig en opstilling som viser hvorledes tilbageholdelserne af min månedlige Folkepension beregnes - samt

  • hvilke datoer der er sidste frist for ansøgning om Ældrecheck og fremsendelse af Leveattest samt Civilstandserklæring.

Sidste år havde jeg en velfungerende aftale med kontorchef Chr. Svendsen om at al Post sendes til min Søns adresse:

Morten Lundsgaard , Fyrrebakken 11 , Ø Hornum , 9530 Støvring - Rebild

Efter at Pensionsstyrelsen er overgået til Udbetaling Danmark sker dette ikke mere.

Hvis det er muligt , ønsker jeg denne aftale genoptaget…

Grunden til dette er at der forsvinder Post fra bl.a.min ulåste postkasse her (tidl. dokumenteret ved fremsendte billeder af opbrudte Postkasser) og jeg ønsker ikke at miste evt. vigtige meddelelser fra Udbetaling Danmark.

Hvis ikke du vil sende dette til min Søn - bedes du sende disse oplysninger til min eMail-adresse…

På forhånd rigtig mange tak…

m.v.h.

Jens Ole Lundsgaard cand hort CPR 250639 2309 «

SVAR:

From: Udbetaling Danmark - International Pension & Social Sikring

Date: 09-12-2013 19:20:27

To: jolundsgaard@yahoo.dk

Subject: Vedr. opstilling af tilbageholdelserne af din pension

  1. “”Kære Jens Ole Lundsgaard,

Jeg er ikke helt klar over hvad det er, som du ønsker, at vi skal sende til dig med hensyn til opstilling af tilbageholdelserne af din pension?

Venlig hilsen / Kind regards

Jacob V. Knudsen

UdbetalingDanmark « ?? Spiller han dum - eller hva` ??

Fornyet anmodning og beskrivelse:

Date: 10-12-2013 07:16:30

Subject: Opstilling af tilbageholdelserne af din pension

“”Hi Jacob !!

Det er da ret let at forstå , men hermed specificeres spørgsmålet:

For 2013 jfr. Lovbestemmelser:

Grundbeløb: 5.804,- Kr.

Pensionstillæg, reelt enlige: 6.028,- Kr.

PR. MÅNED: 11.832,- Kr.

Udbetaling pr. md.: 8.860,- kr

Tilbageholdt pr. md: 2.972,- kr.

Hvilke beløb består beløbet på 2.972,- kr. af og hvordan bliver det beregnet ??

Jens Ole Lundsgaard. «

Udbetaling Danmark - International Pension & Social Sikring

Til J O Lundsgaard

d. 11-12-2013 kl. 3:58 PM

“”Kære Jens Ole Lundsgaard,

  1. Jeg har på baggrund af din mail fra i går undersøgt din sag vedrørende tilbageholdelsen af din pension.

Jeg kan oplyse dig om, at tilbageholdelsen præcist svarer til det beløb, som du betaler i skat af din danske pension hver måned. (DETTE ER NOGET VRØVL !!)

Hvis du ønsker en dybdegående forklaring på hvordan dette beløb bliver beregnet, så skal du kontakte Skat Udland herom, da vi ikke har kompetencen til at svare på skatteretlige spørgsmål.

Du kan finde kontaktoplysningerne til Skat Udland her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=kontakt

UdbetalingDanmark “”

Jeg har FORGÆVES søgt disse oplysninger på SKAT`s Hjemmeside (den opgivne adresse) - men er strandet p.g.a. et manglende «NemID» og jeg kan ikke oprette et «NemID» uden et registreret CPR-nummer !!

Spørgsmålet om hvorledes tilbageholdelser beregnes hver måned resterer dermed ubesvaret - uanset at netop dette er et meget vigtrigt punkt for enhver pensionists økonomi !!

Konklusionen af brevet fra Hr. Jacob V. Knudsen viser , at der IKKE anvendes nogen form for Personfradrag - hvilket betyder at alle udflyttede danske Pensionister betaler an alt for stor Skat til Danmark - uanset at de IKKE modtager nogen form for modydelser !!

Vi betaler dermed MERE i skat en de Pensionister som bor i Danmark og modtager langt MINDRE som modydelser - d.v.s. INTET for vores skat !!

NY direkte Forespørgsel til SKAT:

“”Vil SKAT være så venlig at oplyse mig om hvorledes det beløb - som tilbageholdes hver måned af Udbetaling Danmark - bliver beregnet ???

Jeg mener det er min ret at få sådanne oplysninger og da disse ikke oplyses i breve fra Udbetaling Danmark - i den mdl. «Pensionsmeddelelse» og andre breve - beder jeg DEM hermed om disse oplysninger !!!

Da jeg har ventet ret længe på disse oplysninger bedes De venligst behandle denne anmodning ASAP…

På forhånd mange tak…

Bedste hilsener,

J O Lundsgaard cand hort «

Svar pr. Mail:

Skat

Til JOLUNDSGAARD@YAHOO.DK

  1. dec 11 2013 kl. 9:51 PM

«Du har forsøgt at kontakte SKAT på e-mail adressen skat@skat.dk.

Denne e-mail adresse er ikke længere i brug og din henvendelse vil derfor ikke blive læst af SKAT. “”

På denne Internetside kan man HELLER IKKE finde en Mailadresse og der kan KUN sendes Mail ved at anvende «NemID» - hvilket jeg ikke kan få da jeg jo ikke har et CPR-nummer som er registraret i Danmark !!

Strandet igen - hvilken ussel Service !!

Gennem de sidst mange år (siden 2001) har det været umuligt at oprette en «NemID» - fordi mit CPR-nummer som sagt IKKE eksisterer i CPR-Registret - jeg er effektivt fjernet - ligesom flere tusinde andre udlandsdanske (over 45.000) som har meddelt PERMANENT flytning til et udland , enten via Postvæsenet - Lokalkommunen eller hos Folkeregistret !!

Brev fra CPR-Kontoret fra sidste år viser følgende kendsgerning:

SV: Anmodning om oplysning om jeg er registreret i CPR-registret i DK

tirsdag 16. oktober 2012 03.23

Fra: «CPR Kontoret» CPR@CPR.dk

Til: «jolundsgaard@yahoo.dk» jolundsgaard@yahoo.dk

«Kære Jens Ole Lundsgaard

Du er registreret som udrejst i CPR fra 2001, så det er på plads i CPR. For så vidt angår SKAT’s udsendelse af forskudsopgørelse, må jeg henvise dig til at kontakte SKAT. Du skriver, at du aldrig har været i Ringkøbing, men jeg ved ikke, om du er bekendt med, at SKAT har omstruktureret, så der nu i Ringkøbing vistnok ligger et regionscenter for Midtjylland.

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Økonomi- og Indenrigsministeriet IT og CPR-enheden «

Tilfældigt fandt e-Mail-adressen for Hr. Erling Justesen - SKAT og har d.d. sendt samme forespørgsel til denne:erling.justesen@skat.dk

Jeg sendte de samme Mails til ham som gengivet ovenfor - plus dette:

» Sendt d. 11-12-2013 til: skat@skat.dk - men forkert adresse - behov for hjælp da den nye Mail-addr. ikke kan findes p.g.a. manglende «NemID». «

Jeg venter spændt på hans oplysninger !!

Endelig modtaget den længe ventede Mail fra E Justesen vedr. Personfradrag !! >>>>>>>>>>>>>>>>

Skribentmail: