BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, LEJLIGHEDER, MOMS, REVISORER, SKØDER, STEMMERET, TYVERISIKRING

Stiftelse af selskab

Flag 05-10-06 ~6 minutters læsning · 1071 ord

Vi vedlægger her i bidrag vedrørende regler i forhold til dannelse af selskabi Tyrkiet.

Med venlig hilsen

Iben Olsen

Turquoise Homes

STIFTELSE AF SELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (SMBA) I TYRKIET

I direkte følge af ‘Loven Om Udenlandske Investorer’, kan udlændinge, på lige vilkår med tyrkisk statsborger, frit stifte selskab med begrændset ansvar. Jevnfør §35 i ‘Loven Om Skøde’, kan de virkelige personer i følge “vekselvirkningsprincippet”, uden at møde eventuelle begrænsninger, købe ejendom ved stiftelse af et sådan selskab, der er stiftet i Tyrkiet, i overensstemmelse med tyrkiske lovgivning.

Selskab med begrændset ansvar stiftes i henhold til ‘Den Tyrkisk Handelslov’ (forkortet: TTK). De grundlæggende vilkår for stiftelse af selskab med begrændset ansvar, fastsættes i §503 og §556 i TTK.

1- PARTER

En selskab med begrændset ansvar stiftes af mindst 2 og højst 50 virkelige eller retslige personer. Jeg foreslår at det ikke overstiger 20 andelsejere, da der ellers tilkommer ekstra forpligtelser (For eksempel at betegne en kontrollant og gennemføre forordninger på selskabets årsmøde, på samme måde som ved et aktieselskab.)

Alle andelsejer kan være udenlandske statsborger. Dette påvirker ikke selskabets nationalitet eller loven som skal gennemføres. Som man kan se i Loven Om Udenlandske Investorer

“Alle stiftede selskaber indenfor den Tyrkiske Republiks grænser er Tyrkiske selskaber”.

2- DE NØDVÆNDIGE DOKUMENTER FOR STIFELSE AF SELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR

Et selskab med begrænset ansvar kan stiftes på en uge hvis man ordner de rette dokumenter og udfører ansøgningen korrekt (-eventuel mindre end en uge). Hvis vi formoder at alle andelsejer er udenlandske statsborger skal dokumenter ordnes hos notar, skattemyndighed og handelskammer.

*1- Andelsejer skal personligt møde op hos notaren. Kan dette ikke lade sig gøre, kan andelsejer give fuldmagt til en person i Tyrkiet, via det Tyrkiske konsulatet i Danmark.

*2- Hvis andelsejer ikke kan komme til Tyrkiet, skal denne skaffe kopi af pas, der skal stemples af det Tyrkiske konsulatet i Danmark.

*3- Andelsejers tegningsdeklaration skal ligeledes stemples af det Tyrkiske konsulatet i Danmark.

  • Disse dokumenter skal ordnes for hverenkelt person der ikke har mulighed for at komme til notar i Tyrkiet. Den Tykiske ambassade og konsulat er samtidig “notar” i udlandet.

4- Grundaftale som ordnes af fuldmagtstager (Stiftelsesaftale)

5- Det officielle ansøgningsdokumenter som ordnes af fuldmagtstager og gives til handels kammeren.

6- De øvrige dokumente ordnes af fuldmagtstager og revisor og gives til notar og handelsregistreringsmyndighed.

3- SELSKABETS LEVETID

I grundaftalen angives selskabets levetid. Dette kan være minimal 1 og maksimal 99 år. Ved udløbet af dette tidsrum, starter processen for selskabets afvikling, uden at der organiseres årsmøde med majoritet af andelsejer.

Med anledning af andelsejer får skødedokument og med det stiftes selskabet foreslår jeg en levetid på 1 eller 2 år. På betingelse af opnå ¾ stemmer af de samlede andele, kan beslutning om selskabets afvikling tages når som helst.

4- DEN NØDVÆNDIGE TILSTRÆKKELIGE MAJORITET FOR AT ORGANISERE GENERALFORSAMLING OG TAGE BESLUTNINGER

Generalforsamlings møde organiseres under de første 3 måneder, d.v.s den senest dagen er sidste dagen i marts måneden. For at kun tage beslutning må man have majoritet som er 50% af andeler plus een.

5- SALG, KØB OG OVERTAGELSE AF ANDELE

Andelsejer kan, i overensstemmelse med Grundaftale, sælge sin(e) andel(e) til hinanden eller til tredjepart og kan ligeledes købe fra hinanden eller fra tredjepart.

  • Denne paragraf er præcis det vi søger efter

hver andel repræsenterer en lejlighed og den som ejer lejligheden ejer også andelen.

6- REGNSKABSFØRING

Alle selskaber skal udfærdige årsregnskab som skal godkendes - vores skatterådgiver/revisor skal sørge for dette.

7- OMKOSTNINGER

a- Forvaltningsomkostninger: Der skal stiftes et selskab med begrænset ansvar, realisere nogen virksomhed på en hvilket som helst område od det ska være symbolskt. Der bliver dog nogen forvaltningsomkostninger:

– MOMS

– STOPAJ SKAT

– BETALING TIL MYNDIGHEDER (Kommune, notar, handelsregistreringsmyndighed osv.

– MINIMAL AFGIFT FOR REGNSKAB

SUM :2500 EURO/ÅR.***

.

*** Disse omkostninger er SELSKABETS SAMLEDE ÅRLIGE FORVALTNINGSUDGIFTER. Der betales samme sum i fælleskab uanset om det er to eller tyve personer som stifter selskabet J, det vil sige hver person betaler årligen 2500:20=125 Euro.

b- Selskabets kapital: Ifølge Selskabsloven er det minimale kapital som et selskab med begrænset ansvar må betale 5.000 YTL som modsvarer cirka 2.500 Euro.

Dette beløb betales kun en gang så længe selskabet ekisterer og indsættes i banken. Pengerne er for selskabet. Hver og en andelsejer betaler 3000:20=150 Euro. Der betales samme sum i fælleskab uanset om det er to eller tyve personer som stifter selskab og hver og en betaler bare en gang.

c- Omkostning for stiftning af selskab: Omkostningen til stiftelse i forbindelse af selskabets egenskaber/kendetegn. (Selskabets størrelse, antal anderejere, selskabets levetid osv.) Omkostningen varierer mellem 1500 og 4000 Euro.

GRUNDAFTALE(Aftale om stiftelse af selskabet)

For stiftelse af et selskab med begrænset ansvar er grundaftalen bestemmende. Jeg skal beskrive de punkter som er selskabets ønsker og fordele, og som er passende til andelsejernes interesser, som advokaterne må forberede, i følge Den Tyrkiske Republiks love. Det er en type af Grundaftale og kan ordnes så den er passende for os.

1- Selskabets stiftere

Navn, nationalitet og adresse

2- Selskabets navn

Selskabets virksomhed L.D.U. Turisme og Handelsselskab SMBA (selskab med begrænset ansvar).

3- Selskabets formål

Her skrives selskabets formål.

(Turisme, handel, bygning, fast ejendom, osv.)

4- Selskabets hovedkontor

Selskabets adresse.

5- Selskabets levetid

Minimal 1 år, maksimal 99 år. Jeg forslår en levetid på 1 eller 2 år

6- Kapital

Det minimale kapitalet er 5000 YTL (2500 Euro) og andelernesværdi kan man for eksempel fastsætte til 160 Euro per andel og 20 andeler.

*** Her tilføjes begrænsende eller ubegrænsende køb og salg af antal andele.

7- Forkyndelse af selskabet

Forkyndelse af selskabet i en lokal avis hvor selskabets hovedkontor befinder sig.

8- Selskabets bestyrelse

En andelsejer af andelsejerne eller en tredje person som nomineres af selskabet er selskabets direktør. Selskabets direktør er ………………. for …… år.

9- Tegningsregel

Selskabet repræsenteres af direktøren. Tegningsretten tilhører andelsejerne, med mindre den overføres til selskabets direktør. (Direktøren er normalt een af andeljerene)

10- Regnskabsår

Selskabets regnskabsår starter den dagen det stiftes og afsluttes den 31. december samme år. Regnskabsåret følger herefter kalenderåret.

11- Profitfordelning

Da selskabet ikke driver virksomhed, vil der heller ikke være tale om profitfordelning.

12- Reservekapital/ Depositum

Denne sum kan være 20% af kapitalen. Det er det minimala som skal indsættes på selskabets konto. ( I virkelighed behøver vi ikke gøre det, da vi ikke skal drive virksomhed)

13- Lovens regler

For punkter som ikke er nævnt i denne Grundaftale anvendes forordningerne i TTK (Den Tyrkiske Handelslov)

14- Anden forordninger

Skribentmail: