BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, EJENDOMME, EJENDOMSMÆGLERE, LEJLIGHEDER, MØBLER, SKØDER

Dårlige erfaringer med Oguzhan

Flag 02-02-07 ~3 minutters læsning · 505 ord

Kære Iben Olsen

Jeg gav dig et tilbud om at redegøre for eksakte forhold ved et møde i Alanya, men det interesserede dig åbentbart ikke. Jeg ved ikke, hvor meget 3. mand, jeg er, men jeg har bl.a. fået fortrolige oplysninger fra ejendomsmæglere, der føler sig taget ved næsen af Oguzhan - men de kan selvfølgelig ikke stå frem af hensyn til deres forretning. En enkelt ejendomsmægler har også opsagt sin annonce i min bog, men det gør mindre, da kun et fåtal, som jeg personligt kan stå inde for, har fået lov at annoncere - og derfor står folk i kø for at købe en annonce.

Men her er lidt facts til at begynde med:

  • I den østlige del af Alanya, i stadionkvarteret, har han solgt andele i 2 bygninger/grunde i stedet for ejerlejligheder. Køberne opdagede det først, efter at handelen var afsluttet, og ejendomsmæglerne har fortalt, at de var i god tro. Ejerne betaler store skatter og kan ikke sælge. Flere ejendomsmæglere har fortalt mig, at de ikke vil handle med disse lejligheder. Et af stederne, Doga, forberedes en retssag om svindel mod Oguzhan, der iøvrigt har nægtet at mødes eller kommunikere med ejerne og deres forening.

  • Oguzhan slog 2 ejendomme sammen for at spare en svømmepøl i Zümrut 2 og Doga uden at spørge ejerne. De gik til kommunen og politiet, der erklærede handlingen ulovlig.

  • Ejere i flere af hans ejendomme klager over store vedligeholdelsesudgifter, men han nægter at udlevere budget eller regnskab. Et sted har man lavet betalingsboycot, indtil han laver et budget. Iben: Hvis du kan give mig bare én ejendom, hvor der er lavet budget og regnskab til ejerne, vil jeg være glad - og overrasket!

  • I mindst 2 af hans byggerier er der sjusket med tapuer - eller også er Oguzhan og hans ansatte amatører? I Doga N for Stadion har 4 ejere i 2006 ikke kunnet få skøde efter 1 år, og de pågældende fik kun en del af deres penge tilbage - et beløb, der ikke dækkede forbedringer og møbler m.v. Forklaringen var, at prisen var faldet, og lejlighederne ikke kunne sælges p.t.!! En enkelt ejer fik flere penge retur ved at anvende advokat, men måtte samtidig underskrive en håndfæstning, der bl.a. forbød ejeren at omtale sagen offentlig. Er det seriøst at sælge uden at sætte sig ind i love og bestemmelser på området? Og ikke at tilbagebetale ejerne deres investering? Gør du også det?

  • Jeg har selv siden sommer forgæves forsøgt at få kontakt fysisk og via email med mr. Oguzhan, men må indrømme, at det er nemmere at komme i audiens hos HM Dronningen af Danmark end at få en mødetid hos Oguzhan. Men hans loyale ansatte er gode til at holde mig hen med snak og fortælle, at Oguzhan er rasende!

Kæren Iben: Pas på med at forsvare Oguzhan. Indtil videre har du et godt ry. Og Oguzhans metoder skulle nødigt ødelægge det. Det kan heller ikke være ukendt for dig, at meget halvfærdigt byggeri i Alanyaområdet udbydes MEGET billigt - hvorfor mon?

Skribentmail: