GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, GRUNDE, JORD, IT, REGISTRERINGSAFGIFT, SKØDER

Xpert-svar om omregistrering af autocamper

Flag UDLANDSXPERTERNE 03-02-14 ~5 minutters læsning · 966 ord

Kære Bjarne Sequina-Grewal.

Du har på Udvandrerne.dk forespurgt, hvad du skal gøre for at få omregistreret en autocamper, som er indregistreret på franske plader, som har tilhørt din afdøde svigerfader, og som din svigermoder nu vil sælge til dig, således at du kan anvende den i Sverige.

Jeg går i det følgende ud fra, at dine svigerforældre er bosiddende i Frankrig siden autocamperen er indregistreret i Frankrig, og at du selv er bosiddende i Danmark.

Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at hvis du anskaffer denne autocamper, skal den normalt indregistreres i Danmark, og det vil på grund af de meget høje danske registreringsafgifter være en særdeles bekostelig affære at gøre dette. Derfor er der i praksis ingen, som indregistrerer en autocamper i Danmark. I stedet vælger man normalt at leje en autocamper i Tyskland eller eventuelt i Sverige, da dette er en langt billigere løsning.

Når din svigerfader ved dødsfaldet boede i Frankrig, skal boet efter ham behandles af en fransk notar, der tager stilling til, hvem der er arveberettigede og fordeler afdødes formue mellem dem, samt sørger for at der bliver betalt fransk arveafgift af arven.

Udlægges autocamperen til en person, der er bosiddende i Frankrig, skal der i den forbindelse udstedes en ny registreringsattest (carte grise) i erhververens navn. Det er imidlertid en betingelse for, at man kan få en permanent fransk registreringsattest, at man kan dokumentere, at man har bopæl i Frankrig, og har du ikke det, kan du ikke få en permanent fransk registreringsattest udstedt til dig. Praksis er lidt forskellig fra département til département, men de fleste steder kan man så i stedet få udstedt en midlertidig registreringsattest (récépissé) i det lokale præfektur eller sous-præfektur med en gyldighed på en måned, indenfor hvilken periode man så skal sørge for at få autocamperen indregistreret i sit hjemland. Desuden skal den midlertidige registreringsattest påføres en attest fra notaren om, at køretøjet er udlagt til erhververen, og er der andre arvinger, skal hver af disse afgive en erklæring om, at de er indforstået med, at køretøjet udlægges til erhververen. Er køretøjet blevet udlagt til din svigermoder, kan du i stedet erhverve det fra din svigermoder ved at I i tre eksemplarer udfylder og underskriver et ”certificat de cession”, hvortil formularen kan hentes på www.ants.interieur.gouv.fr. Det ene eksemplar er til sælger, det andet eksemplar er til køber, og det tredje eksemplar skal afleveres i præfekturet senest 15 dage efter salget. Senest en måned efter overdragelsen skal køretøjet være indregistreret i ens hjemland. Endelig skal man så sørge for at få køretøjets forsikring overført i sit navn, eller man kan tegne en midlertidig forsikring for køretøjet i et fransk forsikringsselskab.

Snarest efter at autocamperen er indført til Danmark skal man sørge for at få køretøjet indregistreret i Danmark, idet registreringen skal være gennemført indenfor 14 dage. Autocamperen skal først underkastes et udvidet registreringssyn i en synshal, og dernæst skal det vurderes, hvad autocamperen er værd, og på grundlag af denne vurdering skal der betales dansk registreringsafgift til et af SKAT’s motorcentre. For en ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at denne registreringsafgift vil beløbe sig til flere gange det beløb, som du har anskaffet autocamperen for.

Herefter skal der tegnes dansk forsikring af køretøjet i et dansk forsikringsselskab, og når dette er sket, kan man få køretøjet registreret i Motorregistret og få anskaffet sig de danske nummerplader til køretøjet.

Du kunne overveje i stedet at lade autocamperen overgå til din svigermoder, således at det er hende, der står som ejer af autocamperen. Dette vil være en langt billigere løsning, men det giver på den anden side en del problemer, hvis autocamperen skal køre udenfor Frankrig. Du kan så låne eller leje autocamperen, og gør du det, kan du uden problemer køre rundt med autocamperen i Frankrig. Du skal blot være opmærksom på, at du skal have køretøjets originale dokumenter (carte grise, grønt forsikringsbevis) med i køretøjet, når du anvender det. Den franske registreringsattest skal så udstedes i din svigermoders navn, og det er hende, der skal stå som forsikringstager på køretøjets forsikring.

I denne situation skal du imidlertid være opmærksom på, at der gælder begrænsninger for, i hvilket omfang forsikringen gælder, når køretøjet kører udenfor Frankrig. Forsikringerne i de fleste franske forsikringsselskaber gælder kun kørsel i andre EU-lande end Frankrig i tre måneder – i nogle tilfælde i 6 måneder – og opholder køretøjet sig udenfor Frankrig længere end disse frister, er det ikke længere forsikret. Det er ikke muligt at tegne tillægsforsikringer, der dækker dette. Desuden gælder forsikringen kun i udvalgte lande udenfor EU. Køretøjet skal desuden til regelmæssigt syn, og dette syn skal foretages i en synshal i Frankrig.

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på, at køretøjet i denne situation ikke må køre ind i Danmark, med mindre dettes registrerede udenlandske ejer befinder sig i køretøjet under kørslen. Ellers skal man betale dansk registreringsafgift for køretøjet, og man kan risikere i tillæg hertil at få en bøde.

Da du planlægger at skulle anvende køretøjet i Sverige, kunne det overvejes, om det er muligt at få dette indregistreret i Sverige. Hertil kræves, at man har bolig i Sverige, og har du ikke det, kan du ikke få køretøjet indregistreret i eget navn. Men måske er det muligt at finde en person med bopæl i Sverige, som vil være villig til at stå som ejer af køretøjet, og som så kan stille det til rådighed for dig, når du er i Sverige. Der gælder dog så det samme, at køretøjet ikke må køre ind i Danmark, idet der så skal betales dansk registreringsafgift af køretøjet og i tillæg hertil kan man få en bøde. Du kan indhente flere oplysninger om indregistrering at et udenlandsk køretøj i Sverige hos Transportstyrelsen i Sverige på telefon 00 46 771 14 15 16.

Med venlig hilsen

Klaus Vilner

Skribentmail: