GENERELLE, FORHOLD, KØB, SALG, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, SKØDER, IT

Stop for køb af fast ejendom i Tyrkiet...NEJ

Flag 29-08-05 ~2 minutters læsning · 256 ord

Hej,

Det er rigtig nok at der i øjeblikket ikke bliver udstedt skøder i Tyrkiet. Forklaringen er derimod sådan: Den nye regering vedtog sidste år i August en allonge til loven angående udlændinges ret til køb af fast ejendom i Tyrkiet. Denne allonge gjorde det nemmere for udlændinge at købe fast ejendom. Samtidig tillod denne nye allonge udlændinge at købe ejendomme i landområder, større landarealer og andre ristrictioner blev fjernet. Oppositionspartiet rettede henvendelse til Grundlovsdomstolen og mente at nogle af punkterne i denne allonge var grundlovsstridig. Grundlovsdomstolen fandt dette rigtigt og annullerede denne allonge, dog fik regeringen 3 måneders frist på at udarbejde og vedtage en ny lov. Den gamle lov og allonge skulle så være gældende i de 3 måneder. Regeringen har udarbejdet den nye lov og den er også blevet offentligt flere steder på internettet, bl.a. på den danske hjemmeside www.udvandrerne.dk. I den nye lov er der blevet lavet ændringer så loven ikke er grundlovsstridig. Bland andet er det blevet forbudt for udlændinge at opkøbe jord mere end 10.000 m2. De må heller ikke købe i landsbyområder mere. Der er dog ingen punkter der forbyder «familien Hansen» at købe en ferielejlighed eller hus. Loven nåede dog ikke at blive vedtaget i parlementet idet parlementet gik på sommerferie. Regeringtalsmanden har derimod i tyrkisk TV offentliggjort at denne lov er en af de første der vil blive vedtaget efter sommerferien som slutter ultimo september. Idet regeringen har et klart flertal i parlementet er der i princippet ingen chancer for at loven ikke bliver vedtaget. Derfor….bare rolig.