GENERELLE, FORHOLD, PRAKTISK, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, SKØDER

Sidste nyt om skødeloven

Flag 05-12-05 ~Et minuts læsning · 117 ord

Vedtagelsen af skødeloven har jo trukket lidt mere ud end først ventet, men nu har vi fået bekræftet at loven er kommet frem til parlamentet og vil blive programsat meget snart.

Lovforslaget er underskrevet af alle ministre, nu skal den så behandles i paralamentet. Det forventes ikke at give problemer idet regeringen har flertal i parlamentet. Såsnart behandlingen er overstået forventer vi at der igen åbnes for udstedelse af skøder.

Vi er sikre på at der ikke bliver begrænsninger i danskernes ret til at købe ejendomme, da Danmark er listet, som én ud af 88 lande, som har fuld køberet i Tyrkiet. Der vil dog blive en begrænsning på hvor mange m2 jord der vil kunne købes.

Skribentmail:

Mere info: http://www.tkgm.gov.tr