BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSSKATTER

Foreslår henstand med ejendomsskatter for udlandsdanskere

Flag 21-08-16 ~2 minutters læsning · 233 ord

Pensionister med bopæl i Danmark har i mange år haft mulighed for at få henstand med betaling af ejendomsværdiskatter og grundskyld til det offentlige, så de kunne få mulighed for at blive boende eller beholde deres sommerhus længere end ellers. Skatteministeriet har 8-8-16 fremlagt et udkast til lovforslag, som udvider ordningen til også at omfatte udlandsdanskere.

Henstanden, eller indefrysningen som den også kaldes, er en mulighed for folkepensionister samt personer, som får højeste, mellemste eller forhøjet almindelig førtidspension. Desuden gælder låneordningen, som der reelt er tale om, for ægtefæller til personer, der opfylder de beskrevne kav. Og endelig er efterlønnere omfattet af ordningen.

Hidtil har henstanden krævet, at man har bopæl i Danmark. Men ministeriet vil nu udvide kredsen af modtagere til også at være udlandsdanskere. Betingelsen for at komme med er dog ifølge forslaget, at man selv eller ens ægtefælle:

  • er fuldt skattepligtig til Danmark

  • har bopæl på Færøerne

  • har bopæl på Grønland

  • har bopæl i et land, som er villig til at udveksle oplysninger om personers indtægter med det danske skattevæsen.

Endelig lægger forslaget op til kun at omfatte ejendomsskatter for ejendomme, der bruges til beboelse - herunder som feriebolig - i Danmark. Deles en dansk ejendom med andre, eller bruges en del af den til landbrug eller erhverv, skal henstanden med ejendomsskatterne kun gælde for den del, man selv bruger til beboelse, fremgår det ifølge brevkasseskriveren af det nye lovforslag.

Skribentmail: