BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET

Kan slippe for pludselig skattepligt med nyt styresignal

Flag 12-03-17 ~Et minuts læsning · 201 ord

Udlandsdanskere med sommerhus i Danmark har et stykke tid haft kurs mod pludselig at blive danske skatteydere igen. Det skyldes, at regeringen er på vej med et forslag til ændring af planloven, som - rent juridisk - gør mange danske fritidsboliger til helårsboliger. Med deraf følgende skattepligt til Danmark.

Men måske kommer forslaget ikke til at ramme så mange. Hvis et nyt udkast til styresignal fra Skatteministeriet går igennem, lægges der op til, at Skat i fremtiden ikke blot vil fokusere på sommerhusets status efter planloven, når der skal træffes beslutning om eventuel skattepligt. Ifølge udkastet skal det i stedet være afgørende, hvordan ejeren benytter - og tidligere har benyttet ferieboligen. Desuden vil det få betydning for afgørelsen, hvorvidt den pågældende bolig overhovedet er egnet til, at man bor i den hele året.

Samtidig lægger signalet op til, at pensionister, som tidligere er blevet kendt skattepligtige til Danmark, kan søge om at komme ud af skattepligten.

Styresignalet betyder, hvis det altså ikke bliver revideret, at en del danske pensionister i udlandet kan ånde lettet op, fremgår det af den fortolkning, som advokaten videregiver i sin artikel.

Både ændringen af planloven og det nye styresignal ventes at træde i kraft senest 1-7-17.

Skribentmail: