JOB, GENERELT, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, UDSTATIONERING

Slipper ikke for skattefar med 25 ugers arbejde i udlandet

Flag 28-08-16 ~2 minutters læsning · 258 ord

25 ugers arbejde i udlandet i løbet af et år er ikke nok til at komme ud af kløerne på skattefar. Og især ikke, hvis du samtidig beholder din helårsbolig i Danmark. Sådan lyder konklusionen af et brevkassesvar fra advokat Tommy V. Christiansen.

Spørgeren står foran at skulle arbejde som konsulent for sit danske firma i perioder på 1-3 uger i firmaets filialer i Brasilien, USA, Kina, Indien, Spanien, Tyskland og Italien. Men samtidig bevarer spørgeren både sin bopæl og helårsbolig i Danmark. Dermed skal spørgsmålet afgøres efter de meget strenge regler om fraflytning fra Danmark, og ifølge dem medfører bopælen og helårsboligen automatisk fuld skattepligt i Danmark, selv om danskeren befinder sig uden for landets grænser i næsten halvdelen af tiden.

Et lyspunkt kunne have været, at spørgeren kunne få nedslag i Danmark for den skat, vedkommende har betalt i sit arbejdsland. Med andre ord: Spørgeren kunne slippe for at betale skat af den samme indtægt i to lande.

Et sådant nedslag kræver dog både, at Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, at man har arbejdet i udlandet mindst seks måneder i træk, at man i den pågældende periode har været i Danmark i højst 42 dage, og at opholdene i Danmark har været enten ferie eller besøg i forbindelse med arbejdet. Dette misser spørgeren dog alene på grund af kravet om de seks måneder uafbrudt arbejde.

Brevkassesvaret nævner en sidste mulighed for at slippe for at modregne skat betalt i udlandet. Dette henvises spørgeren til at få afklaret gennem en direkte henvendelse til Skat.

Skribentmail: