JOB, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Erhvervsmæssig indkomst skal beskattes i Danmark

Flag 08-01-15 ~2 minutters læsning · 217 ord

Hvis en dansker flytter bopælen til Norge og arbejder som læge, så skal indtægterne som udgangspunkt beskattes i Norge. Bevarer lægen derimod bopælen i Danmark under arbejdet, afgøres beskatningen af Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst, og så er det ikke længere så enkelt.

I et tilfælde mente de norske skattemyndigheder, at en læges indtægt fra det norske Rikstrygdeverk i 2007 til 2009 skulle beskattes i Danmark, fordi den efter deres opfattelse var erhvervsmæssig, og fordi lægen havde opholdt sig i Norge i mindre end 183 dage i en 12 måneders periode. Samtidig mente de danske skattemyndigheder, at der var tale om en lønindtægt, som burde beskattes af Norge.

Dette drømme-scenarie for enhver skatteborger hedder «dobbelt ikke-beskatning», men drømmen sluttede i Danmarks Højesteret 9-12-14. Her blev det nemlig afgjort, at den pågældende indtægt skal beskattes i Danmark.

Dommen markerer ifølge Tommy V. Christiansen et skifte i dansk retspraksis fra ikke-beskatning til beskatning - eller opsamling - af den pågældende indkomst. Samtidig aner man kritikken i følgende vurdering fra skribenten:

«Med dommen har Højesteret givet grønt lys for udnyttelse af «opsamlingsbestemmelsen» på grundlag af en retsopfattelse, der efter dansk skatteret ikke er korrekt».

På baggrund af dommen mener skribenten desuden, at der kan være god grund til at være ekstra grundig i sin undersøgelse af de skattemæssige forhold i lignende situationer.

Skribentmail: