INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, REVISORER

Udlandsdanskere risikerer dobbelt skat ved salg af danske aktier

Flag 05-08-08 ~2 minutters læsning · 299 ord

Hvis du er udlandsdansker og sælger nogle af - men ikke alle - dine danskkøbte aktier i udlandet, kommer du til at betale skat af aktierne i dit nye hjemland. Men du kommer også til at betale den skat, du allerede har betalt i dit nye hjemland, én gang mere til danske skattefar, hvis du flytter tilbage til Danmark.

Denne dobbeltbeskatning er ifølge artiklen konsekvensen, hvis Folketinget efter sommerferien vedtager et lovforslag, som Skatteministeriet har fremsat.

Lovforslaget går ud på, at danskere skal betale en fraflytningsskat af den fortjeneste, de har på deres aktier, i det øjeblik de flytter ud af landet. Skatten skal betales, uanset om de har solgt aktierne ved fraflytningen, og uanset om de evt. sælger dem billigere efter en eventuel tilbageflytning til Danmark.

Hvis du f.eks. flytter til udlandet med aktier købt i Danmark og sælger dem i udlandet, kan du komme til at betale 20 pct. i aktieavanceskat til dit nye hjemland. Men samtidig skal du betale endnu 25 pctpt. til Danmark, så du i alt i alt har betalt den danske sats på 45 pct.

Men flytter du så tilbage til Danmark, får du kun refunderet de 25 pct., som du tidligere har betalt i skat af fortjenesten til Danmark. De 20 pct., som du allerede har betalt i skat i udlandet, skal du betale endnu en gang til den danske skattefar.

Det nye forslag vil, hvis det bliver vedtaget, kræve en kolossal orden i papirerne. Desuden er det direkte på kanten af reglerne, at udlandsdanskere med danskkøbte aktier skal selvangive deres aktiebeholdning til Danmark, samtidig med at de skal betale skat til deres nye land. Blot for at undgå, at skatten af deres danske aktier forfalder til betaling i Danmark straks, udtaler Henrik Louv, partner i revisionsfirmaet Ernst & Young, ifølge artiklen.

Skribentmail: