INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, FRAFLYTNINGSSKAT, REVISORER

Skat i to lande for én aktie

Flag 02-08-08 ~2 minutters læsning · 279 ord

Hvis du blot én gang har boet i Danmark og ejet en aktie ved den lejlighed, så skal du betale aktieskat til Danmark. Også selv om du udvandrer og kommer til at betale skat af den samme aktie der.

Det bliver ifølge artiklen resultatet, hvis Folketinget efter sommerferien vedtager et lovforslag, som Skatteministeriet har fremsat.

Lovforslaget går ud på, at danskere skal betale en fraflytningsskat af den fortjeneste, de har på deres aktier, i det øjeblik de flytter ud af landet. Skatten skal betales, uanset om de har solgt aktierne ved fraflytningen, og uanset om de evt. sælger dem billigere efter en eventuel tilbageflytning til Danmark.

Eksempel: Du har købt aktier i Danmark for DKK 200.000 og flytter til udlandet på et tidspunkt, hvor aktierne har fået en værdi på DKK 1,2 mio. I så fald skal du, hvis loven vedtages, betale DKK 450.000 i skat ved fraflytningen. Du kan dog få henstand med betalingen, ind til du på et tidspunkt sælger aktierne. Men vender du f.eks. tilbage til Danmark og sælger aktierne på et tidspunkt, hvor de er faldet i værdi, skal du alligevel betale DKK 450.000 i skat til Danmark.

Problemet ved tilbageflytningen er direkte i strid med EU-rettens regler om fri bevægelighed, mener Henrik Louv, der er partner i revisionsfirmaet Ernst & Young.

Med det nye lovforslag risikerer danskere at blive brandbeskattet, og der bliver reelt sat hindringer op for, at de kan vende tilbage til Danmark.Formålet med lovforslaget må være at skaffe flere penge til statskassen på bekostning af danskere, der flytter fra landet. Forslaget indfører reelt en dobbeltbeskatning, som vil komme til at ramme mange hundrede danskere hvert år, siger Henrik Louv ifølge artiklen.

Skribentmail: