BOLIG, JURA, REGLER, ADVOKATER, BOLIGKØB, SKØDER

Overførte betalingen før mangler var udbedret

Flag 03-05-08 ~Et minuts læsning · 207 ord

Benny Meyer er en af de otte købere af en bolig i Tyrkiet, som netop har vundet en sag mod advokat Bjarne Ditlevsen, Vojens, i Advokatnævnet. Nævnet afgjorde i en kendelse fra d. 28-4-08, at Bjarne Ditlevsen har tilsidesat god advokatskik ved både at rådgive kunder om køb af bolig - og samtidig være involveret i salg af boliger - i Tyrkiet.

Kendelsen siger, at Benny Meyer skal have sine 2000 euro i advokatsalær tilbage fra Bjarne Ditlevsen, og det er han selvfølgelig tilfreds med. Men han overvejer stadig at føre en erstatningssag mod advokaten.

Det sidste skyldes, at Bjarne Ditlevsen overførte købesummen for Benny Meyers lejlighed allerede i begyndelsen af 2005. Det var 2 12 år, før Benny Meyer fik sit skøde på lejligheden - og så endda kun et midlertidigt af slagsen - i september 2007. Skødet har endda anmærkninger om, at byggeriet ikke er færdigt, og at det ikke er endelig godkendt af myndighederne.

Den tidlige overførsel af pengene for lejligheden betyder også, at Benny Meyer mangler et pressionsmiddel til at få udbedret de mange fejl og mangler ved byggeriet. Der er sætningsrevner i byggeriet, pollen er utæt, og en del af området mangler stadig at blive overdraget til ejerforeningen, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: