SOCIAL, SUNDHED, ØKONOMI, GRÆNSEPENDLING

Bevarer børnetilskud på dansk niveau

Flag 31-12-01 ~Et minuts læsning · 100 ord

Hvis en familie flytter til Sverige, mens forældrene fortsat arbejder i Danmark, er familien fortsat omfattet af den sociale sikring i beskæftigelseslandet, det vil sige Danmark. Derfor vil familien være berettiget til danske børnetilskud hvert kvartal. Hvis konen får arbejde i Sverige, vil hun blive omfattet af den sociale sikring i Sverige. Dette betyder, at det er de svenske regler vedrørende udbetaling af børnetilskud, der kommer til at gælde. Er den svenske børneydelse mindre end den danske, udbetaler Danmark differencen. Det er altså ikke muligt at blive stillet dårligere end efter danske forhold, fremgår det af et brevkassesvar fra PriceWaterhouseCoopers.

Skribentmail: