JOB, ØKONOMI, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, GRÆNSEPENDLING, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Godkendelse af forældreorlov skal ske inden udvandring

Flag 31-12-01 ~Et minuts læsning · 71 ord

Hvis man vil flytte til Sverige og ønsker at tage forældreorlov efter danske regler, skal ansøgning og godkendelse af forældreorlov ske inden fraflytning til Sverige. Der er visse frister, som skal overholdes i forbindelse med ansøgningen, og det anbefales, at man tager kontakt til sin A-kasse. Det er ikke muligt at opnå forældreorlov og løn under barsel på samme tid. Forældreorlovsydelsen beskattes i Danmark, fremgår det af et brevkassesvar fra PriceWaterhouseCoopers.

Skribentmail: