GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, GRÆNSEPENDLING

Grænsegængere kan vælge mellem skattemodeller

Flag 31-12-01 ~Et minuts læsning · 121 ord

Som begrænset skattepligtig i Danmark er man omfattet af en fast kommunal skatteprocent på 31. Herudover gælder de samme satser som for fuldt skattepligtige, det vil sige satser for bund-, mellem- og topskat. Der betales ikke kirkeskat. Desuden kan som begrænset skattepligtig opnå et ekstra fradrag på kr. 32.300 (grænsegængerfradrag), hvis ens ægtefælle ikke selv anvender personfradrag.

Alternativt kan man anvende kildeskattelovens regler om grænsegængere. Betingelsen for at anvende reglerne er, at den personlige indkomst fra Danmark skal udgøre mindst 75 procent af den samlede indkomst. Reglerne for grænsegængere medfører også, at man får mulighed for fradrag af flere typer af udgifter, såsom renteudgifter vedrørende fast ejendom, private renteudgifter, indbetalinger til A-kasse, med videre. fremgår det af et brevkassesvar fra PriceWaterhouseCoopers.

Skribentmail: