GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT

Skattemæssigt underskud kan fremføres i fem år

Flag 31-12-01 ~Et minuts læsning · 72 ord

En person, der bor i USA, er begrænset skattepligtig i Danmark. Hos skattevæsenet her i Danmark har vedkommende et »underskud fra tidligere år« på 25.000 kr. fra 1996, fremkommet ved udlejning af en ejerlejlighed, inden den blev solgt. Af brevkassesvaret fremgår, at underskuddet kan fremføres i 5 år, og at

den eneste måde at udnytte underskuddet på er, at der fremkommer en skattemæssig fortjeneste. Denne fortjeneste kan komme fra salg af skibsanparter.

Skribentmail: