GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT

Ejerboligen skal mindst udlejes uopsigeligt i tre år for at opnå begrænset skattepligt

Flag 07-11-01 ~Et minuts læsning · 68 ord

For at opnå begrænset skattepligt i Danmark, skal man opgive sin danske bopæl. Er der tale om en ejerbolig, skal den enten sælges eller fremlejes på uopsigeligt lejemål i mindst tre år. En lejebolig skal enten opgives eller fremlejes uopsigeligt i mindst tre år. Men et sommerhus ved Vesterhavet eller andet steds i landet giver normalt ikke skattemæssige problemer, hvis de øvrige regler overholdes, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: