BOLIG, JURA, REGLER, EJENDOMME, UDLANDSDANSKERE

Fem år i Danmark giver direkte adgang til køb af fast ejendom i Danmark

Flag 31-12-01 ~Et minuts læsning · 96 ord

Udlandsdanskere med fast bopæl i udlandet uden videre kan erhverve fast ejendom i Danmark, hvis de tidligere har haft bopæl i Danmark i fem år. Ellers skal man have Justitsministeriets tilladelse. Hvis bopælskravet ikke er opfyldt skal den pågældende søge tilladelse til erhvervelse af endelig adkomst på fast ejendom inden seks måneder fra overdragelsens tidspunkt, medmindre ejendommen forinden er overgået til anden ejer.

Reglerne fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 om erhvervelse af fast ejendom (Erhvervelsesloven), som senere er ændret ved Lov nr. 1102 af 21. december 1994, fremgår det af et brevkassesvar.

Skribentmail: