GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Danskere flokkes om svenske fritidshuse

Flag ARTIKEL 13-05-07 ~3 minutters læsning · 519 ord

Drømmen om idylliske træhuse, spejlblanke skovsøer og ikke mindst lave priser får stadig flere danskere til at købe fritidsbolig i Sverige. Interessen for svenske sommerhuse stiger konstant år for år, og det anslås, at op mod 20.000 danskere nu har et fritidshus »hinsidan sundet«.

Foreningen af danskere med fritidshus i Sverige, Danske Torpare (Torpar er det svenske ord for husmand), fortæller om en hidtil uhørt interesse for boliger i den svenske natur. Siden 2002 er medlemstallet næsten fordoblet til knap 10.000, og medlemmerne fordeler sig i dag på en langt bredere befolkningsgruppe end tidligere.

»Interessen for svenske fritidshuse har været kraftigt stigende, og vi havde en medlemsfremgang på 20 procent sidste år. Da foreningen startede for 25 år siden, bestod medlemsskaren næsten kun af ældre danskere. Men nu bliver medlemmerne stadig yngre, og de fordeler sig i dag på alle aldersgrupper,« siger Per Bonke, bestyrelsesformand for Danske Torpare.

Der findes endnu ikke en samlet opgørelse over danskere med fritidshus i Sverige, men Per Bonke skønner, at tallet ligger på omkring 15.000. Ejendomsmægler Jens Christian Nielsen, der bl.a. sælger svenske fritidsboliger til danskere gennem hjemmesiden Oedegaarde.dk, anslår, at helt op mod 20.000 danskere efterhånden har fritidsbolig i Sverige.

Efterlønnere flytter

»Mange børnefamilier køber fritidshuse eller ødegårde for at bruge dem i ferier og weekender. Men der er også en stor gruppe af lidt ældre personer, der nærmer sig alderen for efterløn. De køber typisk en bolig i Sverige, fordi de drømmer om at flytte herop. Leveomkostningerne er betydeligt lavere end i Danmark, og det betyder meget for folk, der er på efterløn eller folkepension,« siger Jens Christian Nielsen.

Biler koster eksempelvis kun det halve af, hvad der skal betales i Danmark, og det gælder ikke kun i forbindelse med køb. Det er også billigere at sende biler til service eller reparation i Sverige.

»Madvarer er lidt billigere end i Danmark, og kvaliteten er højere. Det gælder især for kød,« siger Jens Christian Nielsen.

Er man bosat i Sverige, er ejendomsskatterne også betydelig lavere end i Danmark.

»Endelig er der også en del unge danskere, som vælger at blive pendlere, dvs. at bosætte sig i Sverige og beholde deres arbejde i Danmark,« siger Jens Christian Nielsen.

Friværdierne

Per Bonke fra Danske Torpare peger på, at den stigende interesse for svenske fritidshuse formentlig også skyldes de seneste fem-ti års eksplosion i danske friværdier. Samtidig er mange danskere generelt blevet villige til at køre længere for at få det helt rigtige hus i den svenske natur.

»Skåne, Halland og Blekinge er stadig topscorerne, men der er stadig flere, som vælger fritidshus i det nordlige Sverige. Det fordeler sig bredere end tidligere, og tendensen går i retning af flere huskøb længere væk fra Danmark,« siger Per Bonke

Hos Dansk Ejendoms Consult, der har specialiseret sig i salg af svenske ejendomme, har indehaver Henrik Håkansson også mærket den stigende interesse for svenske fritidshuse.

»Vi har haft relativt flere kunder gennem butikken de seneste to år, end på noget andet tidspunkt i de foregående 23 år, hvor vi har været på markedet. Danskerne interesserer sig især for det nordlige Skåne og det sydlige Småland,« siger han.