GENERELLE, FORHOLD, FORSIKRING, BILER, HVIDEVARER, KÆLEDYR, VILLAER

Forsikringer i Spanien kontra Danmark...

Flag 05-08-06 ~5 minutters læsning · 928 ord

Kære læser !!

Efter en drøj tid, er jeg nu tilbage på banen igen !! Undskyld mit lange «fravær» - men af og til i livet, sker der ting vi ikke selv er herre over…..

Jeg har denne gang valgt at se lidt på FORSKELLEN på at forsikre sig og sine ting i Spanien, kontra Danmark.

Overordnet er der ikke de store forskelle, men der er alligevel nogle ting man lige skal være opmærksom på.

VILLA/HUS/EJENDOMSFORSIKRING: Den er stort set som vi kender den i Danmark. Nemlig en kombination af en bygningsbrandforsikring incl. kortslutningsskader, slukningsvand ved brand, stormskader, vandskader, glasforsikring, kumme- og toilet, svamp og insekt samt mulighed for skjult rørskade. Under RØRSKADER dækningen er der en væsentlig forskel, nemlig at man her i Spanien kun er dækket til YDERMUREN og ikke som i Danmark, til enten skel eller hovedledning.

Generelt er alt nagelfast inventar INCL. hårde hvidevarer dækket på denne forsikring. Men: Spørg dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl!! Det er ofte for sent EFTER skaden er sket !!

SIKRING AF HUSET/BOLIGEN: I dag stilles der forskellig krav til sikring af sit hjem, inden man kan tegne en Indbo/Familieforsikring.

Der er forskel fra selskab til selskab, hvad der stilles af krav, men det vil typisk være: ENTEN gitter, dobbelt glas minimum 12 mm., eller alarm. MEN SPØRG DIG FREM !!!!

INDBO/FAMILIEFORSIKRING: Her er der de samme dækninger på, som vi kender fra Danmark, nemlig: Brand-, tyveri- og vandskade, ansvarsforsikring OG - noget vi IKKE kender fra Danmark: HUNDEANSVAR for de hunde der IKKE betegnes som «farlige». De enkelte selskaber har lister over de «farlige» hunde og for dem skal der tegnes en separat hundeansvarsforsikring, som vi kender i Danmark.

TYVERI af indbo: Dette deles op i flere forskellige grupper:

SIMPELT TYVERI er tyveri hvor man IKKE kan se hvordan skaden er sket.Eksempelvis et tasketyveri fra en indkøbsvogn, en jakke på en restaurant. Altså tyveri hvor tyven uhindret har kunnet stjæle tingene. På denne dækning er der en BEGRÆSNING i dækningen. Denne er forskellig fra selskab til selskab, så SPØRG dit forsikringsselskab HVOR STOR SUMMEN er og HVAD der dækkes ved simpelt tyveri.

INDBRUD: Det er typisk hvor der er tegn på «voldeligt opbrud», altså en dør er brækket op, et vindue smadret eller lignende..Jeg vil lige skynde mig at nævne at på trods af dette er tyveri fra BILER ALTID at betragte som SIMPELT TYVERI, uanset at tyven har smadret en bilrude eller brækket den ene bildør op.

RAN: Ran er når stjæles fra een UDEN brug af vold…F.eks hvis man SER at en tyv løber afsted med sønnens klapvogn…..

RØVERI: er hvis samme tyv istedet TRUER dig til at slippe klapvognen og skubber til dig….

Under ovennævnte kommer også tyveri af rede penge, altså kontanter. Her er der en begrænsning i de fleste selskaber på 300 euro.

Forsikringssprog er jo herligt engang imellem og i begge disse former, RAN og RØVERI, skal den forurettede «gøre anskrig» eller sagt på dansk: Råbe og skrige som en gal for at prøve at stoppe tyven i hans/hendes foretagende…

ØVRIGE TING AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ: HVIS en eller flere genstande overstiger 1800 euro PR. STK., skal disse specificeres.

Det er også en rigtig god ide at gennemfotografere sit hjem og specielt de ting som der er værd at stjæle. I en skadessituation gør man det hele nemmere for både een selv og også for forsikringsselskabet idet man på tryk kan vise hvad der er stjålet..HUSK at gemme billederne UDENFOR hjemmet…HVIS der skulle ske en brand…

BILFORSIKRING: Her er en VÆSENTLIG forskel fra det vi kender fra Danmark !! Her i Spanien har man skam begrebet ELITEBILISTER - MEN man har IKKE mulighed for at BEVARE elitestatus ved skader, som vi kender det fra Danmark. Deciderede FRISKADER ved TYVERI kender man heller ikke, altså medfører det BONUSTAB..MEN alle GLASSKADER er til gengæld «gratis»….

Igen KAN ovenstående være individuelt fra selskab til selskab, så spørg dig frem !

ULYKKESFORSIKRINGER: En forsikringsform man ikke bruger ret meget her i Spanien…Hvorfor vides ikke, men det er ved at vinde indpas..

Man KAN tegne ulykkesforsikringer hernede men der er en VÆSENTLIG undtagelse, nemlig TANDSKADER. I Danmark har vi enten tandskader efter regning, altså uden begrænsning, eller med en procentdel af forsikringssummen. Men hernede er der INGEN TANDSKADEDÆKNING!!

Udover de her nævnte forsikringer er der selvfølgelig også både LIVSFORSIKRINGER og PENSIONSORDNINGER, men jeg vil afholde mig fra at komme ind på disse forsikringer her, da begge dele er meget omfattende og individuelt fra person til person.

Selvom jeg er uddannet Exam. Assurandør i Danmark og har arbejdet med forsikringer i knap 20 år, erkender jeg at jeg IKKE kender det spanske forsikringsmarked til bunds. Denne artikel er derfor blevet til at samarbejde med HELLE ERIKSEN, der har «DanScan Forsikring» i Los Boliches i udkanten af Fuengirola. Helle besvarer meget gerne eventuelle spørgsmål, ligesom hun også gerne giver gode råd omkring forsikringer. Helle træffes på tlf.: 952 66 03 87 alle hverdage mellem kl. 10 og 14 eller via mail til: helleinsurance@vodafone.es

Helle har taget sin forsikringsuddannelse her i Spanien og har boet hernede i 16 år. Hun er et rart og ærligt menneske som jeg på det varmeste kan anbefale, hvis du måtte have brug for information omkring forsikringer, enten dine nuværende eller eventuelle nye.

Jeg håber der i denne artikel var nogle brugbare oplysninger og hvis der er nogle kommentarer, så tøv ikke med at skrive til mig på min mailadresse der vises under dette indlæg.

Fortsat god week-end, hvorend du måtte være i den store verden !

Lene Hjelm

Redaktør på Udvandrene.dk Spanien-Forum

Skribentmail: