max ulrich klinker max ulrich klinker (20)

Med afgiftsfradrag gældende fra august 2012 ...

SKAL DER SKIFTES VED ÆGTEFÆLLES DØD ? En læser har stillet brevkassen i Udlandsexpertene ovenstående spørgsmål, og ...

Professionelle ejendomshandlere – marchands de biens – defineres som personer, der specialisere sig i at købe fast ...

Særlig fransk ægtepagt til hensidden i uskiftet bo ...

ISF står for l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, hvilket på dansk betyder formueskat, og siden 1989 har erstattet ...

Har man som køber i en købsaftale om fast ejendom i Frankrig indsat et forbehold for opnåelse af et bank eller kreditforeningslån, påhviler det efterfølgende køber at bevise at man på tilstrækkelig vis har søgt om lån. ...

I juridisk terminologi sondrer man mellem begreberne fysiske personer overfor moralske personer ...

Som det altovervejende udgangspunkt skal man holde sig for øje, at en byggetilladelse er en individuel forvaltningsakt, ...

I medfør af § L 66 i Den Franske Lovbog om Skattesager kan skattepligtige skønsmæssigt skatteansættes, såfremt der ikke ...

Når formue overstiger dette beløb, beskattes der i 2007 efter franske regler i overensstemmelse med nedenstående skema ...

I medfør af § 102 i Den Franske Civillovbog er en fast bopæl med hensyn til udøvelsen af borgerrettigheder og pligter ...

Siden det 15. århundrede har franske notarer organiseret salg af ejendomme på auktion, hvorved der brændes lys ...

I en dom af 11. oktober 2007 tager EF Domstolen en afgift op til overvejelse, som går imod den fri bevægelighed for kapital. ...

Notarerne har til opgave at informere parterne om indholdet af de dokumenter, som de opretter og om de rettigheder og ...

Kapitalvindingsskat – la plus value for fast ejendom i Frankrig ...

Boligmarkedet i Frankrig og navnlig Sydfrankrig er fortsat i stigning ...

Ordninger forud for en mulig skilsmisse ...