PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, KRIMINELLE, PENGE

Bølge af spørgsmål om skat efter frit lejde til formuer i udlandet

Flag 11-09-12 ~2 minutters læsning · 245 ord

Hundredvis af danskere har søgt råd hos deres advokater, revisorer og økonomiske rådgivere på grund af Skats frit lejde for «glemte» formuer i udlandet. Mange af henvendelserne drejer sig om, hvorvidt det er muligt at undgå straf ved at lægge kortene på bordet for Skat.

Frit lejde-ordningen løber fra 1-7-2012 til 30-6-2013, og den giver mulighed for at opgive udenlandske formuer, som Skat ikke tidligere har fået noget at vide om. Guleroden er, at man undgår en tiltale for skattesvig, som ellers kunne føre til en fængselsstraf på i værste fald otte år. Til gengæld skal skatterestancen betales sammen med tillæg for restskat og morarenter. Desuden vanker der en bøde på 60 pct. af den unddragne skat.

Rådgiverne er overraskede over det store behov for rådgivning om ordningen. De bliver bl.a. kontaktet af danskere med skjulte formuer i Schweiz og Luxembourg, og henvendelserne kommer fra både selvstændige, funktionærer og pensionister.

Nogle af henvendelserne kommer fra danskere, som hvert år har flyttet f.eks. DKK 100.000 til en bank i Luxembourg eller Schweiz. Pengene kan stamme fra salg af ejendomme og arv. Nogle af pengene er formentlig flyttet ud af Danmark for at undgå beskatning, mens andre blot er trukket ud for at opnå en større forrentning i udlandet.

De pågældende danskere skal se at få sagen ud af verden i forhold til Skat. Alternativet kan i visse tilfælde være store straffe, lyder rådet ifølge artiklen fra Kim Valentin, der er økonomisk rådgiver i Finanshuset i Fredensborg.

Skribentmail: