GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD

Svar til Arveregler i TR

Flag 11-09-12 ~Et minuts læsning · 142 ord

Hvorfra har du den idé at døtre skulle være anderledes stillet end sønner? Der har været ligestilling mht. arveret siden 1926.

Afdødes efterkommere (børn, børnebørn osv.) og adoptivbørn er legale og tvangsarvinger (Medeni Kanunu art. 495, 498 og 500, jvf. art. 506 nr. 1). Efterkommeres andel er 34, hvis der også er en efterlevende ægtefælle. Efterkommernes tvangsarv er halvdelen.

Længstlevende ægtefælle er, ligesom i dansk ret, tvangsarving i afdødes bo (MK art. 499, jvf. art. 506, nr. 4).

Hvis ægtefællen arver og afdøde har efterkommere (børn, børnebørn osv.), er ægtefællens andel en fjerdedel. Denne fjerdedel er til gengæld fuldt ud tvangsarv.

Ægtefæller kan ved at lave testamente højst sikre længstlevende 58 af dødsboet, hvis der også er børn, børnebørn osv., fordi efterkommernes tvangsarv er 38 af dødsboet. Omvendt kan førstafdøde ikke begrænse længstlevendes andel til mindre end 14, når der er efterkommere.

Skribentmail: