BOLIG, JURA, REGLER, BOLIGKØB, FERIEBOLIGER, HELÅRSBOLIGER

Sådan ser en typisk viager-handel ud

Flag ARTIKEL 16-01-11 ~2 minutters læsning · 404 ord

Huset ligger 15 min. gang fra kysten i en snæver gade på en bakke op til en borg. Den tidligere ejer, som stadig bor i huset, fik en øjeblikkelig betaling på 53.400 euro (398.000 kr.), og siden da en månedlig sum på 760 euro (5700 kr.), som bliver indeksreguleret.

Da handlen blev indgået, var den kvindelige sælger 81 år, og i gennemsnit har 81-årige franske damer udsigt til at blive 89 år gamle. Dermed når den samlede betaling for huset, hvis sælgeren dør som gennemsnittet, op på ca. 942.000 kr.

Vurderingen er lavere

Den offentlige vurdering af huset lyder på ca. 2 millioner kroner, og som i Danmark ligger markedsprisen højere end den offentlige vurdering. Den danske familie måtte betale i omegnen af 100.000 kroner til de franske notarer for papirarbejdet samt andre købsomkostninger. Dermed kom udbetalingen op på omkring en halv million kroner.

Som ejer af huset skal køberen også betale den franske ejendomsskat på 600 euro (4500 kr.) samt en husforsikring på 120 euro (900 kr.) om året. Beboeren af huset betaler en såkaldt serviceskat, som køberen først overtager, når huset overtages helt. Hvis sælgeren af huset skal på plejehjem, så overtager køber huset og den månedlige betaling stiger med ca. 25 procent. Hvis købet finansieres med danske lån, som ikke kan tages som realkreditlån, skal de løbende renter lægges til den samlede omkostning. Først når huset er overtaget, kan det belånes med et realkreditlån, og for eksempel udsteder Nykredit flekslån i euro med rentetilpasning hver tredje måned i Frankrig. Vedligeholdelsen frem til overtagelsen fordeler sig, som hvis der var tale om ejer og lejer af huset: Sælgeren skal blot vedligeholde det indvendige i samme stand, som da handlen blev indgået, og køberen står for reparationer og større vedligeholdelsesarbejder.

Det er klogt at indgå en fransk ægtepagt ved køb af fast ejendom i Frankrig, da fransk lov kræver skifte med børn, hvis den ene ægtefælle dør. Hvis køberen dør før sælgeren, er arvingerne forpligtet til at videreføre betaling. Sælgeren får den skattefordel, at kun 30 procent af den løbende ydelse skal beskattes. Viager egner sig til en sælger, der har en vis alder og har svært ved at blive siddende i sin ejendom. På denne måde skaffer sælger sig likviditet og kan blive i hjemmet.

Hvis boligen er meget dyr, skal køber betale fransk formueskat. Men det er først, hvis nettoværdien (dvs. efter lån) er højere end 790.000 euro (5,9 millioner kr.)

Mere info: http://www.dinepenge.dk/bolig/saadan-ser-en-typisk-viager-handel-ud