SOCIAL, SUNDHED, VALGFRIHED, HOSPITALER

Danske overvægtige bliver opereret i udlandet

Flag ARTIKEL 26-12-10 ~3 minutters læsning · 630 ord

Mens sundhedsministeriet og regionerne strammer retningslinjerne for, hvornår overvægtige kan blive fedmeopereret, søger stadig flere til udlandet for at få en operation for egen regning. Belgien og Tyskland - og på det seneste også Sverige - lokker med lempelige regler.

Det seneste år har anslået mellem 300 og 400 svært overvægtige danskere hevet mellem 60.000 og 90.000 op af egen lomme for at bliver fedmeopereret i udlandet.

Kravene til, hvornår man kan blive fedmeopereret i lande som Belgien, Tyskland og Sverige er nemlig allerede i dag lempeligere end herhjemme. Når kravene fra 1. januar 2011 bliver strammet yderligere, ventes endnu flere at rejse ud for at blive opereret.

Længst fremme på området er det lille rejsebureau Kirurgirejser, der siden 2003 har sendt overvægtige danskere til Belgien og Tyskland for at blive fedmeopereret. Efter et dyk i 2008-09 på grund af finanskrisen, har Kirurgirejser ifølge indehaver Atef El-Kher det seneste år sendt mellem 300 og 360 overvægtige danskere til udlandet for at gennemgå en fedmeoperation. Langt de fleste tager til Brügge i Belgien, hvor Dr. Bruno Dillemans og hans team står klar til at operere. Dillemans er en af Europas mest erfarne kirurger, når det gælder kikkertkirurgi.

»2010 ser ud til at blive et af de bedste år for vores forretning med fedmeoperationer. Vi tilbyder også kosmetiske operationer i udlandet, men finanskrisen gav den del af vores forretning et knæk i 2008-09. Siden er der kommet nye EU-regler, der betyder, at man skal betale 25 pct. moms af kosmetiske operationer, så det ser jeg ikke rigtig som som en forretning for os mere. Men livsvigtige behandlinger som fedmeoperationer og kræftbehandling i udlandet er kommet for at blive,« siger Atef El-Kher.

Svært for overvægtige

Langt de fleste, der rejser med Kirurgirejser for at lade sig operere er meget svært overvægtige med en BMI på 40 eller derover, som i princippet hidtil har kunnet få en offentligt betalt fedmeoperation herhjemme.

»Men mange er blevet afvist alligevel i Danmark eller står på venteliste uden at få lov til at blive opereret i udlandet på det offentliges regning, fordi danske læger ikke vurderer, at det er livstruende. Derfor vælger de at rejse ud med os. Dertil kommer patienter med særlige helbredsproblemer, som danske læger ikke tør operere. For eksempel sender vi snart en patient med epilepsi til Belgien for at blive opereret hos Dr. Dillemans,« siger Atef El-Kher.

Kirurgirejser tilbyder også operationer af overvægtige med en BMI ned til 30. Det sker især, hvis den overvægtige har alvorlige følgesygdomme som diabetes eller hjertekarsygdomme, oplyse El-Kher.

Mens Kirurgirejser har været på markedet i en årrække, er privatklinikken Fedmekirurgisk Center ny på banen og har valgt især at satse på overvægtige med en BMI på mellem 30 og 40, altså dem, der ikke nødvendigvis kandiderer til en offentligt betalt operation, ikke mindst efter de nye retningslinjer. Fedmekirurgisk Center, der er en afdeling af den svenske privatklinik Centrum för Titthålskirurgi i Stockholm under ledelse af overlæge Dag Arvidsson, har markedsført sig i Danmark siden marts i år og har indtil videre opereret 30 overvægtige danskere. Målet er at nå op på 100 danskere i 2011.

Langt de fleste bliver opereret med en særlig teknik kaldet sleeve gastrectomy. Teknikken, som ikke tilbydes i Danmark, går ud på at reducere mavesækken permanent med 75 pct. via en kikkertoperation. Operationen koster 89.000 kr.

I Danmark må lægerne ikke udføre privat betalte operationer på raske overvægtige med en BMI på mellem 30 og 40 og syge overvægtige med en BMI på under 35 med henvisning til den aftale, der blev indgået med Sundhedsstyrelsen i 2008.

Det ventes, at privathospitalerne også vil følge de nye retningslinjer fra Sundhedsminister Bertel Haarder (V) og Danske Regioner, sådan at det fremover ikke er muligt for raske overvægtige uanset BMI at få en privatbetalt fedmeoperation i Danmark.

Mere info: http://www.business.dk/biotek/danske-overvaegtige-bliver-opereret-i-udlandet