PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG, PENSIONSAFKASTBESKATNING, REVISORER

Ekspert: Ny pensionsskat i strid med skatteaftaler

Flag 04-05-07 ~2 minutters læsning · 227 ord

Den danske regerings forslag om at tillade danskere at fradrage indbetalinger på pensionsopsparinger i udenlandske pensionsselskaber - mod at beskatte de senere udbetalinger fra de samme selskaber - er i strid med de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har med en række lande som f.eks. Cypern og Luxembourg. Her slår aftalerne nemlig fast, at det udelukkende er pensionsselskabets hjemland, som har ret til at opkræve skat ved udbetaling af pensionen.

Hvis man f.eks. opretter en pensionsordning hos et cypriotisk selskab, skal man betale skat i Cypern og ikke i Danmark. Her er skatten lavere end i Danmark, og så lægger Skatteministeriet op til, at pensionskunderne skal betale differencen til den danske stat, siger skatteekspert Hanne Søgaard Hansen, der er partner i revisionsfirmaet Grant Thornton.

Det er på kollisionskurs med dobbeltbeskatningsaftalerne, at den danske stat skal have en bid af kagen i disse tilfælde, og det kan blive en ny sag ved EF-Domstolen, tilføjer hun.

Dermed hentyder hun til EF-dommen, som startede hele miseren. Nemlig dommen om, at det danske skattevæsen skal tillade danskere fradrag for indbetalinger af pensionsbidrag til pensionsselskaber i udlandet. Det har skattevæsenet ikke hidtil gjort.

Skatteministeriet har også varslet, at danskere - som modvægt til fradraget for de udenlandske pensionsindbetalinger - skal betale skat af det løbende afkast fra de udenlandske selskaber. Denne del af Skatteministeriets udspil finder Hanne Søgaard Hansen «uproblematisk», fremgår det af artiklen.

Skribentmail: