GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, AKTIER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG, HELÅRSBOLIGER, REVISORER, TOLD

Skatteopgørelse ved udvandring

Flag UDLANDSXPERTERNE 11-06-10 ~Et minuts læsning · 158 ord

Jeg flyttede til Samoa i sept 2006, og har opholdt mig der lige siden, (bortset fra et 3 måneders ophold i Danmark i 2009).

Samoa har ingen dobbeltbeskatningsaftale med Danmark.

  1. nov 2008 overførtes min pensionsudbetaling fra min kommune til den sociale sikringsstyrelse, og pr samme dato udlejede jeg , uopsigeligt for 3 år, min helårsbolig. Told og skat har endnu ikke opdateret min status, selv om alle formularer, iflg min revisor , udfyldtes under mit ophold i Danmark.Jeg ved derfor ikke hvor jeg står rent skattemæssigt, selv om jeg stadig betaler fuld stats-, kommune- og kirkeskat.

1)skal jeg betale fuld statsskat?

2)skal jeg betale kommuneskat?

3)i givet fald til hvilken kommune?

4)kan «aktiverede udviklingsomkostninger» fradrages sammen med den endelige opgørelse af mine tab/gevinster af investeringer i aktier og investeringsbeviser

5)Hvad skal jeg betale i skat af:

a) udbytte/kursgevinster af danske aktier?

b) udbytte/kursgevinster af alm investeringsbeviser?

c) udbytte/kursgevinster af akkumulerende investeringsbeviser

d) kan tab fradrages?

På forhånd tak

Skribentmail: