UDDANNELSE, FORSKNING, JURA, REGLER

Bureaukrati ved studieophold koster spildte semestre

Flag 21-01-13 ~2 minutters læsning · 338 ord

Mens danske politikere opfordrer danske studerende til at tage et studieophold i udlandet, så trækker bureaukratiet på de danske universiteter i den stik modsatte retning. Administrationen i forbindelse med studieopholdene er ifølge artiklen skyld i, at tusinder af danske studerende må udsætte deres studier, når de vender tilbage fra udlandet. Og studieophold i udlandet er en af de ting, der kan koste administrative forsinkelser.

Et eksempel er Troels Mahneke, som studerer statskundskab ved Aarhus Universitet. Han var i august 2011 på studieophold i Canada, og da han vendte tilbage til Aarhus, kunne han ikke nå at få merit for (dvs. godkendt) sit studie i Canada i tide til, at han var kvalificeret til at søge ind på de fag, som han ønskede. Fagene var vigtige for at have de størst mulige chancer for at få et arbejde efter studiet. Derfor følge Troels Mahneke sig tvunget til at udsætte sit studium med et halvt år.

Anne Engedal, filosofi-studerende på Aarhus Universitet, har endda måttet udsætte sit studie i to semestre, fordi hun blev fanget i studieopholds-junglen. Det ene semester skyldes dog, at Humboldt Universität i Berlin, som hun tog en del af sin uddannelse på, kører med andre perioder på deres semestre. Da Anne Engedal kom tilbage fra Berlin i oktober 2012, var det en måned siden, at hun skulle have tilmeldt sig kandidat-delen af sin uddannelse. Derfor måtte den filosofi-studerende udsætte sin uddannelse til næste kandidat-start et halvt år senere.

Troede hun. Men sidenhen blev hun ramt af, at Aarhus Universitet valgte at springe vinter-optaget over. Resultat: Anne Engedals uddannelse er blevet forlænget med et helt år på grund af studieopholdet i Berlin.

De to studerende er langt fra de eneste, som har været nødt til at forlænge deres universitets-uddannelse i Aarhus på grund af bureaukrati. Halvdelen af alle forsinkelser på Aarhus Universitet skyldes administrative problemer, mener Per Dalbjerg, der er formand for universitetets studenterråd.

Billedet er dog det samme på f.eks. Aalborg Universitet og Københavns Universitet, lyder meldingen fra formændene for de studerende på de to uddannelsessteder.

Skribentmail: