PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, IT

Udedanske kan få 70.000 kr. hos LD

Flag 19-09-05 ~2 minutters læsning · 214 ord

Var man aktiv på arbejdsmarkedet i Danmark i 1977-79 og bor man nu i udlandet, kan man forlange sin tvungne opsparing udbetalt straks.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond er en økonomisk mastodont med 53 milliarder kroner i sin pengetank. Nogle af pengene tilhører danskere i udlandet, og de kan uden videre få dem udbetalt, hvis de vil. Beløbet vil typisk være 71.356 kr. pr. person.

Som udedansker er der kun én betingelse, man skal opfylde: Man skal have haft arbejde i Danmark i årene 1977-79. Det var dengang, den daværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen fandt på at indefryse dyrtidsportionerne. I løbet af de to år, ordningen varede, blev det til 4.368 kr. for hver eneste fuldtidsansat dansker.

På 25 år er de oprindelige 4.368 kr. blevet til 71.356 kr. - svarende til en gennemsnitlig årlig forrentning på 11,2 pct. Undervejs har mange fået udbetalt deres tilgodehavende i takt med, at de nåede pensionsalderen.

Hvis man ikke selv forlanger sine penge udbetalt, vil LD afregne, når man fylder 70 år. Danskere, der er flyttet til udlandet, løber den risiko, at LD ikke kan finde adressen. I så fald kommer der naturligvis ingen penge. Og er man ikke selv opmærksom og forlanger sine penge inden det fyldte 75. år, er det for sent. Så hjemfalder hele beløbet til statskassen.

Skribentmail: