PENSION, OPSPARING, GENERELT, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, BÅDE

Undskyld men lyder dette ikke temmelig selvmodsigende

Flag 19-04-10 ~Et minuts læsning · 86 ord

«Hvis du HAR besluttet dig for at udvandre ville det da være dumt at betale fuld skat af din pension i et helt år, når du kan nøjes med at betale ingenting, hvis du kun har offentlig pension, eller halv skat, hvis du har en privat pension ved siden af.

www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/skat-af-pension/Sider/skat-af-dansk-pension-i-udlandet.aspx?

«Du bor i udlandet og har en dansk pension

Hvis du tager din danske pension med til udlandet, skal du typisk stadig betale skat i Danmark. Det gælder både lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.»

Skribentmail: