PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, BÅDE

SVAR om Malta

Flag 06-06-13 ~Et minuts læsning · 117 ord

Da lovgivningen er svær at tolke for ikke skattekyndige vil jeg gøre

som SKAT vejleder nedenfor. Det er artikel 18 og 19 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Malta-Danmark se link.

Hvis du bor i udlandet og har en dansk pension

Hvis du tager din danske pension med til udlandet, skal du typisk stadig betale skat i Danmark af udbetalingerne. Det gælder både lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.

Danmark har indgået såkaldte ’dobbeltbeskatningsaftaler’ med forskellige lande. I mange af aftalerne er der taget udtrykkelig stilling til, om du skal betale skat til Danmark eller til det land, hvor du har bopæl.

Du kan kontakte SKAT, hvis du ønsker at vide mere om dine konkrete skatteforhold.

https://www.borger.dk/Sider/Skat-af-pension-til-og-fra-udlandet.aspx

yderligere links: boimalta.dk

Skribentmail:

Mere info: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13357