PENSION, OPSPARING, GENERELT, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, BÅDE, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, ISENKRAM

Kommentar til Undskyld men lyder dette ikke temmelig selvmodsigende

Flag 23-04-10 ~2 minutters læsning · 221 ord

Joda, når du sakser lige der - men hvis du nu tog det hele med??

Hvis du HAR besluttet dig for at udvandre ville det da være dumt at betale fuld skat af din pension i et helt år, når du kan nøjes med at betale ingenting, hvis du kun har offentlig pension, eller halv skat, hvis du har en privat pension ved siden af.

www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/skat-af-pension/Sider/skat-af-dansk-pension-i-udlandet.aspx?

«Du bor i udlandet og har en dansk pension

Hvis du tager din danske pension med til udlandet, skal du typisk stadig betale skat i Danmark. Det gælder både lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.

I mange af de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler Danmark har indgået, er der taget udtrykkelig stilling til, om det er Danmark eller det pågældende land, du skal betale skat til.

Ønsker du at vide mere om dine konkrete skatteforhold, kan du kontakte SKAT.»

Du finder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Tyrkiet her:

www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102405&vId=202804&i=264#i102405

“Artikel 18: Artiklen vedrører også pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning.

Kildestaten har beskatningsretten. Skatten skal dog nedsættes med et beløb svarende til 50 pct. af denne skat.

Såfremt ydelserne alene består af pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning, er disse fritaget for skat i kildestaten.”

Kildestaten betyder den stat, man får pension fra.

Skribentmail: