PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FØRTIDSPENSION, HELÅRSBOLIGER, INTERNET

Xpert-svar om beskatningsret og førtidspension

Flag UDLANDSXPERTERNE 06-06-13 ~Et minuts læsning · 172 ord

Kære Anita

Jeg forstår det således, at du reelt har to spørgsmål. Først spørger du om, hvilke betingelser der skal til for at blive skattepligtig på Malta – og dernæst hvilken skat du vil få på Malta af dine danske pensioner.

Ad skattepligt til Malta:

Danmark har indgået en skatteaftale med Malta, hvorfor du har ret til at vælge reglerne heri i stedet for de interne danske skatteregler.

Du bliver således skattepligtig til Malta, hvis du erhverver helårsbolig på Malta, og tillige får centrum for livsinteresser på Malta. Centrum for livsinteresser er noget diffust noget, så det vil nok være hensigtsmæssigt, at du afdisponerer din bolig i Danmark. F.eks. ved at udleje boligen uopsigeligt i 3 år eller sælge den.

Ad Skat på Malta:

Hvis du bosætter dig på Malta og får almindelige pensionsudbetalinger fra Danmark, så vil Danmark have beskatningsretten – selvom hovedreglen faktisk er det modsatte, jf. Skatterådets afgørelse fra 2008 (SKM2008.755.SR).

Sociale ydelser, f.eks. førtidspension, der kommer fra Danmark, vil udelukkende blive beskattet i Danmark. Altså almindelig dansk skat.

Skribentmail: