PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION, KAPITALPENSION

Urimelige danske beskatningsregler

Flag 29-12-10 ~3 minutters læsning · 455 ord

Selvom nyheden omkring skatterefusion for danske pensionister, som er bosat i Spanien efter 2009, desværre var en ”aprils-nar” så er emnet nok så alvorligt. Det er nemlig lykkes den nuværende danske, liberale regering i princippet at genindføre stavnsbåndet for de almindelige førtids- og folkepensionister, idet disse beskattes i Danmark, uanset om de reelt bor i Spanien – eller Frankrig.

Man må stille sig spørgsmålet, om EU domstolen ikke kan stoppe det danske skattevæsens opkrævning af dansk skat på pension for pensionister bosiddende i Spanien. Det forekommer mig besynderligt, at de danske skattemyndigheder, blot ved et pennestrøg, kan afskaffe en fair beskatningsaftale, bl.a. med Spanien. En aftale gående ud på, at borgeren betaler sin skat i den kommune og til det land pågældende bor i. Det virker på mig helt absurd, at vi, der har valgt at bosætte os i Spanien efter 2009, skal beskattes i Danmark mens pensionister der kom ud af Danmark før 2009 kan slippe for dansk skattebetaling. Er man som borger i EU helt retsløs i forhold til enkelt staters særregler?

Som jeg er oplyst er den danske stats begrundelse for opsigelse af nævnte dobbeltbeskatnings-aftaler., at den danske stat havde ønske om at få en form for beskatningsret til de rate- og kapitalpensioner, som der gives store skattefradrag for i Danmark. Da en sådan beskatningsret angiveligt ikke kunne forhandles på plads valgte man at ensidigt fra dansk side totalt at ophæve dobbeltbeskatnings aftalerne. Dette har som konsekvens, at alle pensionister – altså også almindelige førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere - nu helt ude lempelse beskattes i Danmark selvom de tager fast ophold i Spanien eller Frankrig. Dette betyder, at en stor del af almindelige pensionister og efterlønsmodtagere afskæres muligheden for at nyde deres otium i de sydeuropæiske lande, idet de fortsat er fuld skattepligtige i Danmark selvom de bor fast i Spanien eller Frankrig. Man kan således hævde, at almindelige ”små” pensionister må betale prisen for at de bedre stillede lønmodtagere har benyttet en skattefradragsret for rate- og kapitalpensioner i Danmark.

Såfremt intentionen var, at man ønskede en beskatningsmulighed for de relativ høje rate- og kapital-pensioner burde almindelige førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere fortsat være friholdt fra dansk skattepligt. Der findes i min optik ikke ét eneste fornuftigt argument for, at man som EU borger tvinges til at betale skat til en stat eller en kommune, hvor man reelt ikke bor. Det burde være åbenbart, at såfremt man bor i Santa Pola kommune i Spanien, og benytter de offentlige serviceydelser der – og ikke i Danmark – ja, så må beskatningsretten være netop i den reelle bopælskommune.

Jeg håber andre vil melde sig i debatten, så vi i fællesskab kan presse på for at få ændret denne helt urimelige dobbeltbeskatning af danske pensionister.

Skribentmail: