INVESTERING, ØKONOMI, AKTIER, OBLIGATIONER

Gode renter på obligationer

Flag 08-05-07 ~Et minuts læsning · 143 ord

De seneste dage har der været en del udsving på renten og kurserne på aktier, obligationer og valuta i Tyrkiet. Der er da også en vis risiko ved at investere i tyrkiske papirer, men risikoen i landet er først og fremmest politisk - og ikke så meget økonomisk. Dertil kommer, at den politiske uenighed i landet kun handler om islams rolle i samfundet. Der er generel politisk enighed om, at den liberale okønomiske politik skal fortsætte.

Derfor er spørgsmålet snarere, om risikoen i landet er godt nok dækket ind med den nuværende renteforskel på 16 pct. i forhold til euroen. Skribenten, der er chef for IKB Deutsche Industriebank i Luxembourg, svarer klart «ja». Han mener, at turbulensen på det finansielle marked i Tyrkiet rigeligt bliver opvejet af renteforskellen, og at der er penge at tjene på det tyrkiske obligationsmarked, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: