BOLIG, KØB, SALG, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, INDREJSEREGLER, SKØDER

Sidste info om skøder fra den Tyrkiske ambassade

Flag 03-03-06 ~5 minutters læsning · 904 ord

Selv om der personer der vil syntes at dette er negativt og ikke har lyst til at læse noget der ikke er positiv i deres øjne, så er dette til dem der gerne vil vide hvad der sker lige nu, direkte fra åstedet.

Pressemeddelelse angående anskaffelse af fast ejendom i Tyrkiet

Med henvisning til de seneste rapporter i nogle danske aviser, som påstår at der er en sammenhæng mellem krisen omkring tegningerne og Tyrkiets anvendelse af den nye lov omkring udlændinges ejendomsanskaffelse i Tyrkiet, vil denne ambassade gerne gøre det klart for den danske offentlighed, at der ikke er og ikke kan være nogen forbindelse mellem anvendelsen af den nye lov overfor danske statsborgere og tegninge-krisen. Sådanne påstande er helt usande og uden grundlag.

Hvad mere er, så er rygterne om at danskere ikke vil kunne købe fast ejendom i Tyrkiet heller ikke sande.

Se derfor venligst den seneste situation omkring ejendomshandel i Tyrkiet nedenfor.

Den nye lov, der regulerer ejendomsanskaffelse af udlændinge i Tyrkiet blev udfærdiget og iværksat 29. december 2005 af det tyrkiske parlament. Kort information om loven findes i sektion 1 og information om iværksættelsen af den nye lov overfor danske statsborgere findes i sektion 2.

1- Den nye lov (Lov nr. 5444) ændrer artikel 35 i landregistreringsloven, som sammen med artikel 16 og 35 i den tyrkiske forfatning sætter de legale rammer for udlændinges køb af fast ejendom af i Tyrkiet, blev indført af det tyrkiske parlament 29. december 2005 og iværksat efter at være blevet promulgeret af Præsidenten. Den nye lov bliver iværksat retroaktivt med start fra 26. juli 2005. Den nye lov har derfor taget over efter den gamle lovgivning (Lov nr. 4916), som blev annuleret 14 marts 2005, (annuleringens beslutning blev iværksat 26. juli 2005) af det tyrkiske forfatningsdomstol.

Ifølge den nye lov, artikel 35 af landets folkelov, er sammenfattet reguleret som følger:

På basis af en gensidighedsregel får statsborgere i lande, som tillader tyrkiske statsborgere at erhverve fast ejendom eller begrænsede ejendomsrettigheder for fast ejendom både legalt og i praksis, lov til at erhverve fast ejendom i Tyrkiet til brug for beboelse eller arbejde i overensstemmelse med legale forehold (f.eks. kan udlændinge ikke købe fast ejendom i militære zoner ifølge Lov nr. 2565).

Det overordnede ejendomsareal, som udlændinge har tilladelse til at erhverve ejendom eller begrænsede ejendomsrettigheder på, må ikke overstige 2.5 hektarer. Med tilladelse fra Ministerrådet kan antallet øges til 30 hektarer.

Kommercielle firmaer etableret ifølge deres landes love kan kun erhverve fast ejendom eller begrænsede ejendomsrettigheder i forbindelse med specielle love som Loven om turismens fremme, Olieloven og Loven om industrielle zoner.

Firmaer med juridiske personer, der er etableret af eller har fremmede investorer i Tyrkiet, kan under vilkår af den Fremmede Direkte Investerings Lov erhverve fast ejendom eller begrænsede ejendomsrettigheder i Tyrkiet.

Andre fremmede juridiske personer end kommercielle firmaer etableret ifølge deres landes love kan ikke erhverve fast ejendom i Tyrkiet.

Ministerrådet er kvalificeret til at bestemme de områder, hvor fremmede personer og kommcercielle firmaer ikke kan erhverve fast ejendom på bagrund af offentlighedens interesse eller sikkerhedsgrunde (som de områder der skal beskyttes på grund af deres flora and fauna, områder som har en speciel vigtighed og behøver beskyttes på grund af deres kvalifikationer i forbindelse med vanding, energi, agrikultur, mineraler, kulturel betydning) efter forslag af de relaterede offentlige institutioner. Ministerrådet er også kvalificeret til at bestemme andelen af området i hver provins, som kan sælges til udlændinge. Dette tal må ikke overstige 0.5 % af det totale område.

Forsvarsministeriet skal informere det ministerium, som kontrollerer generaldirektoratet for landregistrerings aktiviteter om de forbudte militære zoner og militære og specielle sikkerhedszoner tre måneder efter offentliggørelsen af den nye lov i den officielle Gazette. I de mellemliggende tre måneder skal direktoratet for landregistrering skaffe viden om arealernes status ved at spørge beslægtede militære institutioner før de afslutter procedurerne for registrering af land.

2- Som angivet foroven er de nye love for regulering af udlændinges erhvervelse af fast ejendom i Tyrkiet baseret på et gensidsighedsprincip. Det betyder, at danske statsborgere vil få mulighed for at købe fast ejendom i Tyrkiet under samme forhold som gælder for tyrkiske statsborgere, som ønsker at købe fast ejendom i Danmark. Generaldirektoratet for langregistrering i Tyrkiet har udstedt et circular til kontoret for landregistrering omkring implementeringen af den førnævnte lov og vedhæftet en liste over de lande med hvem Tyrkiet har gensidighed og de lande, som Tyrkiet ikke har gensidighed med. Begæringer fra borgere fra de resterende lande, inklusiv Danmark, vil være underlagt de gensidige procedurer ifølge Loven og derfor henvist til Generaldirektoratet.

Fordi tyrkiske statsborgere, som ikke har en permanent opholdstilladelse eller har boet i Danmark i en periode på mindst 5 år, kun kan købe fast ejendom med tilladelse fra det danske Justitsministerium vil en lignende procedure blive anvendt i forbindelse med danske statsborgere, der ønsker at købe fast ejendom i Tyrkiet, som resultat af det tidligere nævnte gensidighedsprincip. I sammenhæng med denne forklaring er det blevet foreslået, at danske statsborgere skal afkræves en 6 måneders gyldig opholdstilladelse eller arbejdstilladelse for at kunne erhverve den første faste ejendom. For øvrige erhvervelser kan det være påkrævet, at man har en 6 måneders opholdstilladelse eller arbejdstilladelse, samt tilladelse fra de kompetente myndigheder.

Detaljer omkring modaliteten af implementeringen forventes at blive afsluttet indenfor behørig tid.

Den Tyrkiske Ambassade i København

Dette er hvad jeg har modtage fra min mægler, som ved at der mange der gerne vil vide hvad der sker dernede.

Skribentmail: