GENERELLE, FORHOLD, STATISTIK

Er blevet 10 pct. rigere end Danmark på 4 år

Flag 09-03-13 ~Et minuts læsning · 164 ord

Frem til 2008 var Sverige fattigere end Danmark. I 2008 stod de to nationer lige. Men de seneste fire år er Sverige blevet 10 pct. mere velstående end Danmark, når der korrigeres for købekraft. Beskrevet på en anden måde er den danske økonomi skrumpet med 4 pct. i forhold til niveauet i 2008, mens Sveriges økonomi er vokset med 6 pct. i den samme periode.

Men siden 2008 er Danmark også blevet overhalet i velstand af det andet naboland, Tyskland. Her førte Danmark ligeledes frem til 2008, men så skiftede billedet. I 2012 var forskellen cirka 8 pct. - i Tysklands favør. Igen når der korrigeres for købekraft.

I rene kroner og øre er tendensen ikke helt så udtalt - men stadig klar. I 2012 lå Sveriges bruttonational produkt således på USD 41.750 pr. indbygger. Tysklands lå på USD 39.000, mens danskerne i gennemsnit producerede velstand for USD 37.700 i 2012, fremgår det ifølge artiklen af den seneste opgørelse fra Den Internationale Valutafond (IMF).

Skribentmail: