VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER

Xpert-svar om fordobling af skat på udlodning

Flag UDLANDSXPERTERNE 13-06-09 ~Et minuts læsning · 130 ord

Skatteadvokaterne har spurgt Skatteministeriet om den omtalte EU-sag mod Danmark, hvortil Skatteministeriet har oplyst, at der Skatteministeriet bekendt ikke verserer nogen sag mod Danmark.

For så vidt angår indgåelse af en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien oplyser Skatteministeriet, at der pt. ikke er forhandlinger i gang med Spanien om en sådan aftale. Ministeriet kan derfor ikke sige noget nærmere om, hvornår en sådan aftale evt. vil kunne indgås.

Det er anført, at spørgeren skal betale 45 pct. i skat af udbytte, der udloddes fra det danske selskab. Da jeg går ud fra, at skattepligten til Danmark er ophørt i 2007, vil udbytteskatten efter den ’almindelige’ regel ikke overstige grænsen på 28 pct. som jo skal indeholdes af selskabet ved udbetalingen.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: